آبشار رود معجن

روستاى رود معجن در ۴۸ کيلومترى غرب تربت حيدريه واقع شده است. در ۴ کيلومترى اين روستا آبشارى به ارتفاع ۲۸ متر پديد آمده است که از سلسله جبال چهل‌تن در ۵۴ کيلومترى غرب شهرستان تربت حيدريه سرچشمه مى‌گيرد.