سنگ‌نگارهٔ جنگال

در جنوب غربى شهرستان بيرجند درهٔ تنگ و باريک کال‌جنگال واقع شده که در آن نبشته، يک پيکر و يک نيم‌پيکر ديده مى‌شود. نوشته‌اى که بر روى نقش مرد و شير سالم مانده از دوران ساسانيان است.

سنگ‌نگارهٔ لاخ‌مزار

در فاصلهٔ ۲۹ کيلومترى جنوب شرقى بيرجند اثرى شگفت‌انگيز معروف به ”لاخ‌مزار“ وجود دارد که صخره‌اى از جنس ”سرپانتين“ است. سطح سنگ تقريباً مستطيل‌شکل با کناره‌هاى شکسته و نامنظم به ابعاد ۵/۴٭۵/۵ متر مى‌باشد. لاخ‌مزار در نزد مردم کوچ‌رو و روستاهاى اطراف از احترام و تقدس برخوردار است و به‌عنوان زيارتگاه مورد توجه است.


ظاهراً نشانه‌اى که به آن جنبهٔ تقدس بخشيده و توجه مردم را به آن جلب کرده، رد پنجه‌هائى است که بر سنگ حک شده و در باور مردم نشان دست ”اولباءالله“ و شفابخش هستند.


وجود چشمهٔ جوشان زير لاخ‌مزار بر کنارهٔ دره‌اى که گذرگاه اصلى از ميانهٔ ”کوه باقران“ بوده در طول زمان رگذرانى را ترغيب کرده تا افکار و اعتقادات و مقاصد خود را در قالب نقش و نشانه و کتيبه بر روى سنگ کنار چشمه حک کنند که اکنون مجموعهٔ آنها به لاخ‌مزار اهميت تاريخى داده و آن را به‌عنوان مجموعه‌اى از نقش و کتيبه درآورده است.