برج کرات

برج کرات در نزديکى روستاى کلات بين تايباد و خواف قرار دارد و از بناهاى دورهٔ سلجوقى است. برج داراى کتيبه‌اى به خط کوفى است. تاريخ ساختمان برج را به قرن پنجم هجرى قمرى نسبت مى‌دهند.

برج و ميل رادکان

برج رادکان در شهرستان چناران در ۳ کيلومترى رادکان واقع شده و طبق آنچه در مطلع‌الشمس صنيع‌الدوله آمده است، آرامگاه يکى از پادشاهان يارجان جهان بوده است.

برج کشمر

برج کشمر بر روى قلعه‌اى به نام کوشک در شهرستان کاشمر واقع شده و معمارى آن به سبک برج رادکان است. بلندى گنبد آن ۱۸ متر و شکل درونى بنا، هشت‌گوش است.

برج اخنجان

در ۲۲ کيلومترى شمال مشهد در روستائى به نام اخنجان برج اخنجان واقع شده که قدمت آن به دورهٔ تيمورى و قرن نهم هجرى مى‌رسد.

منارهٔ خسروگرد

در کنارهٔ راه سبزوار - شاهرود مناره‌اى به بلندى ۳۰ متر به نام ميل و منارهٔ خسروگرد وجود دارد. در بدنهٔ آجرى مناره دو رشته کتيبهٔ کوفى با تزئينات لوزى به چشم مى‌خورد که تاريخ آن سال ۵۰۵ هجرى قمرى است.

برج على‌آباد

برج على‌آباد در روستاى على‌آباد از توابع شهرستان کاشمر واقع شده که شيوهٔ معمارى آن به برج رادکان شباهت دارد. منظرهٔ خارجى آن از چهل و هشت ترک آجرى تشکيل شده است و دوازده قاب آجرى مزين به اشکال لوزى نيز دارد.

منارهٔ فيروزآباد

منارۀ آجرى فيروزآباد در شهرستان کاشمر واقع شده و داراى کتيبه‌اى به خط کوفى و متعلق به اواخر قرن هفتم هجرى است. ارتفاع فعلى مناره ۱۸ متر است که احتمالاً در گذشته بيشتر از اين بوده است.