مدرسهٔ خرگرد

مدرسهٔ خرگرد که با نام غياثيه سرشناس است در شهرستان خواف واقع شده و از آثار سدهٔ ۹ هـ.ق است. مدرسه داراى کاشى‌هاى نفيسى است و سن آن با مسجد گوهرشاد مشهد برابرى مى‌کند.

مدرسهٔ فصيحيه

مدرسهٔ فصيحيه که در شهرستان سبزوار واقع شده از مدرسه‌هاى علميهٔ اين شهرستان است. مدرسه محل تدريس حاج ملاّ هادى سبزوارى بوده و اززمان تدريس ايشان اعتبار يافته است.

مدرسهٔ شريعتمدار

مدرسهٔ شريعتمدار يکى از مدرسه‌هاى علميهٔ شهرستان سبزوار است که به دستور آيت‌الله حاج ميرزا ابراهيم شريعتمدار سبزوارى ساخته شده است.

مدرسهٔ حبيبيه

مدرسهٔ حبيبيه از مدرسه‌هاى علميهٔ فردوس است که بناى آن را به ميرزا حبيب‌اللله امانى نسبت مى‌دهند.

مدرسهٔ شيخ

مدرسهٔ شيخ از مدرسه‌هاى علميهٔ فردوس است که به همت ملاّ محمد شيخ بنا شده و در زلزله ويران شده است.

مدرسهٔ عوضيه

مدرسهٔ عوضيه از مدارس و بناهاى شهرستان قوچان است که توسط حاج عوض‌وردى در سال ۱۱۱ هـ.ق بنا شده و پس از ويرانى در زلزله توسط نيک‌مردان شهر قوچان تجديد بنا گشته است.

مدرسهٔ امير جلال‌الدين فيروزشاه يا گنبد سبز

از بناهاى مشرف بر صحن مزار جام ”گنبد فيروزشاهى يا گنبد سبز“ است که در شمال غربى مجموعه واقع شده و از سمت جنوب شرقى به مجموعهٔ مزار شيخ جام متصل است. بنا داراى نقشه‌اى چليپائى‌شکل (صليبي) و چهار ايوانى است که بر فراز آن گنبدى مرتفع و فيروزه‌اى‌رنگ قرار گرفته است. گنبدخانه‌اى چهارطاقى‌شکل به ابعاد ۵/۱۰٭۵/۱۰ متر با چهار فضاى شاه‌نشين و دو طاق‌نما در بخش‌هاى شرقى و غربى اين بخش‌ها ايجاد شده که در طاق‌نماى غربى آن محرابى وجود داشته است.


برخى نيز گنبد فيروزشاهى يا گنبد سبز را بقعه‌اى مى‌دانند که بر روى سردابه‌اى برپا شده است.