تپهٔ شورقلعه

تپهٔ شورقلعه در ۳۰۰ مترى جنوب شرقى روستاى شورقلعه از توابع شهرستان تربت‌جام واقع شده و ظاهراً از سکونتگاه‌هاى مردم باستانى بوده است.

تپهٔ صدرآباد

تپهٔ صدرآباد در کنارهٔ جنوب کشف‌رود، در ۳ کيلومترى غرب پل خاتون از توابع شهرستان تربت‌جام واقع شده است. سفال‌هاى به‌دست آمده از اين تپه تزئيناتى دارد که يادآور تزئينات ظروف ساسانى است.

تپهٔ جهانگيرآباد

تپهٔ جهانگيرآباد در ۷ کيلومترى جنوب شرقى پل خاتون در ۲ کيلومترى غرب گرماب از توابع شهرستان تربت‌جام واقع شده است. در نقاط بلند تپه قلعه سفال‌هائى وجود دارد که به سفال‌هاى تپهٔ صدرآباد شبيه است و مربوط به سده‌هاى نخستين اسلامى است.

تپهٔ گرماب

تپهٔ گرماب در ۹ کيلومترى جنوب شرقى پل خاتون در شهرستان تربت‌جام واقع شده که داراى سفال‌هائى ساده و محدود است که روى بعضى از آنها خط‌هاى مارپيچ و افقى کنده ديده مى‌شود.

تپه طلائى

تپه طلائى در سه کيلومترى روستاى گوش لاغر در کنار روستاى شورستان از توابع شهرستان تربت‌جام واقع شده که سفال‌هاى به‌دست آمده از آن بيشتر بدون لعاب و داراى نقش‌هاى قالب‌زده و مهرى هستند.

تپهٔ قشه‌توت

تپه قشه‌توت در ۱۰ کيلومترى صالح‌آباد و ۷۷ کيلومترى شمال شرقى شهرستان تربت‌جام واقع شده است. سفال‌هاى قشه‌توت با نقش‌هاى بسيار و ديرينگى به دو دسته بزرگ پيش از تاريخ و تاريخى تقسيم مى‌شوند.

تپه ارگ

تپه ارگ در غرب شهر قديمى شيروان و در جنوب غربى شهر کنونى شيروان قرار دارد و در شيروان به تپهٔ نادرى مشهور است. قدمت آن را از هزارهٔ ۵ و ۴ پيش از ميلاد تخمين مى‌زنند.

تپهٔ صيادان

تپهٔ صيادان يا تپهٔ صيدو در کنار کوه قلعه‌شاه دژ در شهرستان نهبندان واقع شده است. مردم منطقه اعتقاد دارند تپه همان خرگاه است که در شاهنامهٔ فردوسى از آن ياد کرده است.