قلعهٔ کهنهٔ حسن‌آباد

قلعهٔ کهنهٔ حسن‌آباد در روستاى حسن‌آباد و در شمال شرقى اسفراين واقع شده است و ابعاد آن ۱۴۰٭۷۰ مى‌باشد. اين مجموعه يادگار دوران اوليهٔ اسلامى است.

قلعه قيصر

قلعه قيصر در دو سه کيلومترى پائين روستاى بيدواز واقع شده است. آثار استودان‌هائى در اين دهکده وجود داشت که اهالى آن را به زرتشتى‌ها نسبت مى‌دهند. قلعه متعلق به دوران پيش از اسلام است.

قلعه صعلوک

در دامنه‌هاى بلندى‌هاى آلاداغ در غرب اسفراين خرابه‌هاى قلعه‌اى قديمى که داراى موقعيت و ساختمان جالب توجه است باقى‌مانده که با نام صعلوک شهرت يافته است.

قلعه دختر

در ۵ کيلومترى جنوب غربى روستاى مزار قلعه‌اى با نام قلعه دختر مزار واقع شده که نسبت خود را از دوران ساسانيان يا پيش از آن مى‌گيرد. قلعه در اواخر سدهٔ ۵ هـ.ق به‌دست پيروان حسن صباح درآمده و در سدهٔ ۷ هـ.ق توسط غوريان و مغولان ويران شده است.

نارين‌قلعه

بر روى تپهٔ کهنه کند بنائى زيبا با سبک معمارى که آن را به شهر بيژن‌گرد نسبت مى‌دهد باقى‌ مانده که با نام نارين‌قلعه شهرت يافته است.

قلعه گبرى

در جنوب غربى پل خاتون، در يک کيلومترى روستاى قلعهٔ گبرى واقع در شهرستان تربت‌جام دژى ه شايد از دژهاى اسماعيليه باشد واقع شده که قلعهٔ گبرى نام دارد.

قلعه استاى

در ۸۶ کيلومترى تربت‌جام در روستاى استاى قلعه‌اى با نام استاى وجود دارد که شايد از دوران صفوى باقى مانده باشد. در پائين قلعه آبادى‌هاى خرابهٔ ديگرى وجود دارد که سفال‌هائى متعلق به دورهٔ سلجوقى و تيمورى را در خود جاى داده است.

قلعهٔ گوش‌لاغر

بر سر راه مشهد - صالح‌آباد و در ۱۱ کيلومترى شمال غربى آن در بيرون روستاى گوش‌لاغر قلعه‌اى که محوطه‌اى مستطيل‌شکل به ابعاد ۱۵۰٭۱۰۰ با يک برج خراب به بلندى ۵ متر ديده مى‌شود باقى مانده که گوش‌لاغر نام دارد. قدمت قلعه به سده‌هاى نخستين اسلامى مى‌رسد.

قلعه‌کوه

در ۶ کيلومترى قاين قلعه‌اى که از دژهاى اسماعيليان بوده واقع شده که قلعه‌کوه نام دارد.

قلعه ينه

قلعه ينه در شهرستان نهبندان واقع شده و باروئى داشته که مسجد جامع در آن بوده است.