معبد مهرى

معبد مهرى در کنارهٔ شرقى گورستان کهند مزار از توابع بجستان واقع شده که در شمال آن مسجد نوسازى است. در سمت جنوب شرقى حياط مسجد دالانى در دل صخره کنده شده که به فضائى مى‌پيوندد. در ميانهٔ اين محوطه سه پايهٔ کلفت سنگى قرار دارد. به اين محوطه صنعه يا صمغه مزار مى‌گويند که با توجه به کاربرد آن در گذشته بايد همان معبد يا پرستشگاه مهرى مى‌باشد که با توجه به اين ويژگى‌ مى‌توان آن را به زمان هخامنشيان و يا پيش از آن نسبت داد.

آتشکدهٔ برزين‌مهر

آتشکدهٔ برزين‌مهر در ۳۰ کيلومترى شمال غربى سبزوار، در روستاى مهر بر فراز تپه‌اى سنگى قرار دارد که از زيباترين چهارطاقى‌هاى ساسانى است.

آتشکدهٔ گناباد

آتشکدهٔ گناباد در آبادى گيسور از توابع شهرستان گناباد واقع شده و از آثار دوران هخامنشيان است.

بنا و آتشکدهٔ بازه‌هور

بازه‌هور در روستاى رباط سفيد از توابع شهرستان تربت‌حيدريه واقع شده است. برخى به سهو اين بنا را آتشکده دانسته‌اند ولى همان‌گونه که ”آندره گدار“ اظهارنظر کرده است اين بنا نمى‌تواند آتشکده باشد زيرا ويژگى‌هاى لازم براى آتشکده را دارا نيست.


با توجه به بقاياى معمارى که در اطراف مشاهده مى‌شود مى‌توان گفت فضائى که اينک باقى مانده در واقع هستهٔ مرکزى يک مجموعهٔ معمارى مى‌باشد. بناى بازه‌هور داراى سه درگاهى بلند و عريض است و مى‌تواند در حکم يک هشتى يا تالار ورودى به فضاهاى معمارى طرفين باشد. بنا پلانى مربعى دارد ورودى اصلى آن از سمت مغرب است.