پل‌خاتون

پل‌خاتون درشمال صالح‌آباد از توابع شهرستان تربت‌جام واقع شده و نام آن نام پل و محلى به همين نام در دورهٔ تيمورى است. امروزه مرز ايران و ترکمنستان از ميان تجن و پل خاتون مى‌گذرد طورى‌که نيمهٔ شمال شرقى آن به ترکمنستان و نيمهٔ جنوب غربى به ايران تعلق دارد.

رباط‌جام

رباط‌جام در سمت جنوبى خيابان کوثرى شهر تربت‌جام قرار دارد که به‌صورت يک بناى چهار ايوانى ايجاد شده است. در حال حاضر ورودى آن به سمت شمال باز مى‌شود اما به احتمال زياد درگاه اصلى رباط در ضلع غربى آن بوده و بعدها ورودى جديد در آن تعبيه شده است. فضاى ورودى رباط به يک هشتى منتهى مى‌شود و ايوان‌هاى شمالى و جنوبى آن در ادامه به فضاهائى وسيع مى‌رسد.

رباط سمنگان

رباط سمنگان از جمله کاروانسراهاى سرپوشيده‌اى است که بر کنار راه قديم سنگ‌بست به هرات قرار داشته و اکنون در ميانهٔ روستاى سمنگان به فاصلهٔ ۵۴ کيلومترى شمال شهر تربت‌جام واقع است. نقشهٔ اين رباط به‌صورت مستطيل به طول ۶۰/۴۸ و به عرض ۷۰/۳۸ متر است.

رباط طبسى

رباط طبسى از بناهاى موجود در مجموعهٔ معمارى قطب‌الدين حيدر، رباطى است که حاج‌محمد ابراهيم طبسى از تجار معروف عصر قاجار در اواخر اين دوره در ملک شخصى خود بنا کرد. رباط طبسى در زمرهٔ بناهاى دو ايوانى است که شامل فضاى ورودي، هشتى و تعدادى حجرهٔ مشرف به ميان‌ سراى بنا، انبار و اصطبل است.

رباط ظهيرآباد

روستاى ظهيرآباد در سى کيلومترى تربت‌حيدريه به طرف بجستان واقع شده است. در حاشيهٔ اين روستا رباطى به چشم مى‌خورد که بيشتر توقفگاه کاروانيان بوده است. افضل‌الملک در سفرنامهٔ خود بناى رباط را به بانوئى نسبت مى‌دهد. در چهار سوى اين رباط چهار فضاى وسيع جهت غرفه و مالبندها و سکوهاى متعددى براى اقامت در فصول سرد سال ايجاد شده است. رباط مربوط به دورهٔ صفويه بوده که تا دورهٔ قاجاريه بازسازى و مرمت در آن صورت گرفته است.

رباط لارى

اين بنا در بازار شهر تربيت‌حيدريه و در محلهٔ ميدان رباط قرار دارد که به همت حاج محمدرضا لارى از تجار معروف شهر به سال ۱۳۰۸ هـ.ق ساخته شده است. آرامگاه حاج محمدرضا لارى نيز در غرفه‌اى واقع در بازارچهٔ جنب رباط قرار دارد.

رباط کسکک

اين رباط در ۲۵ کيلومترى شمال غرب تربت‌حيدريه در حاشيهٔ معبر روستائى به نام کسکک قرار دارد. رباط داراى سردر ورودى است که بر طرفين آن ايوانچه‌ها و طاق‌نماهائى ايجاد شده است. اعتصام‌الملک در سفرنامهٔ خود به اين بنا با عبارت رباطى کوچک اشاره مى‌کند. بناى اين رباط يادگارى از معمارى دورهٔ صفويه است.