حمام حاجى رئيس

حمام حاجى رئيس در شهرستان تربت‌‌حيدريه واقع شده و همان‌گونه که از نام آن برمى‌آيد حاجى رئيس آن را در اواخر دورهٔ قاجار بنياد کرده است. از فضاهاى مهم اين حمام مى‌توان به رشته پلکان‌هاى ورودي، سربينه، بينه، گرمخانه و مخازن آب گرم و سرد اشاره کرد که از ويژگى‌هاى جالب توجه آن وجود هشت ستون سنگى مزيّن به نقاشى بسيار زيبا است که فضاى گنبدى بينه را پديد آورده است و در ميان فضاى آن نيز حوض سنگى به شکل هشت‌ضلعى قرار دارد.


فضاى ورودى حمام در قسمت سردر ورودي، مزيّن به کاشى‌هاى لاجوردى منقوش به گل و بوته است.