موقعيت و وسعت

استان خراسان امروزه کمتر از نصف خراسانى است که ساتراپى پارت‌را در دوران باستانى تشکيل مى‌داده و امروزه با پهنه‌اى حدود۳۰۲،۷۶۶ کيلومتر مربع، در شمال و شرق ايران ايران در ۳۰ درجه و ۳۱ دقيقه تا ۳۸ درجه و ۱۷ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۵ درجه و ۲۳ دقيقه تا ۶۱ درجه و ۱۷ دقيقهٔ طول شرقى نسبت به نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. از شمال و شمال شرقى به جمهورى ترکمنستان، از شرق به جمهورى افغانستان، از جنوب به استان سيستان و بلوچستان و کرمان و از غرب به استان‌هاى يزد، اصفهان، سمنان، و مازندران محدود است.ارتفاع مرکز استان از سطح دريا ۹۷۰ متر است.

ناهموارى‌ها

ارتفاعات استان خراسان شامل کوه‌هاى شمالى و کوه‌هاى جنوبى است. ارتفاعات شمالى دنبالهٔ رشته‌کوه البرز است و به شکل قوس‌هائى از يکديگر دور شده‌اند.


کوه‌هاى شمالى شامل کپه‌داغ و کورانداغ، کوه‌هاى آلاداغ و بينالود است.


کوه‌هاى جنوبى نيز شامل کوه‌هاى طبس، کوه‌هاى بيرجند و قائن مى‌باشد.


کوه‌هاى مرکزى نيز با قوس شمالى به رشته‌هاى گوناگونى بخش شده‌اند و شامل کوه‌هاى شمالي، کوه‌هاى مرکزى و کوه‌هاى جنوبى مى‌باشد.


آب و هوا

سرزمين پهناور و خراسان با نواحى پست و بلند داراى آب و هواى گوناگون اقليمى است. ميزان دما در استان نابرابر بوده و کوه‌هاى بلند نقاط کوهستانى دما را کاهش مى‌دهند.


جريانات هوائى استان شامل جريان هواى سردسيرى و جريان هواى گرم اقيانوس اطلس مى‌باشد. شاخه‌اى از جريان هواى سيبرى به‌نام سورتوک از شرق افغانستان به سوى خراسان و جريان‌هاى غربى است که از سمت اقيانوس اطلس به سمت ايران مى‌وزد و يکى از علل بارش است. ميزان بارندگى استان خراسان سالانه بين ۱۸ تا ۲۰۰ ميلى‌متر بوده که يکى از علل عدم اجراء طرح‌هاى عمرانى منطقه است.

منابع آب

از منابع آب استان يکى آب‌هاى روى زمين شامل رودهاى زنگلانلو و درونگر، رود اترک، کشف‌رود، رود قره‌سو، رود جوين، رود کال‌شور، رود جام و درياچهٔ بزنگان بوده و ديگرى آب‌هاى زيرزمينى استان است که به‌صورت کارز، چشمه، قنات، چاه ژرف و نيمه‌ژرف مورد استفاده قرار مى‌گيرد.