جمعيت

براساس سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ جمعيت استان خراسان ۶،۰۴۷،۶۶۱ نفر بوده که از اين جمعيت، ۳،۴۲۱،۹۳۷ نفر در نقاظ شهرى و ۲،۶۲۲،۱۳۴ نفر در نقاط روستائى زندگى مى‌کرده‌اند و ۳۵۹۰ نفر غير ساکن بوده‌اند.

نژاد

بيشتر مردم خراسان از نژادهاى قديمى ايرانى و از تيره‌هاى پارسى هستند. ترکمانان ايل‌هاى عوِت و گوگلان در نواحى مرزى شمال خاورى مستقر هستند. در بخش شمالى خراسان و در ناحيهٔ کلات نادري، ترکان پراکنده‌اند و در شهرهاى فوچان، بجنورد و درگز بيشتر ايل‌ها کرد هستند.

زبان

مردم خراسان به‌علت سکونت مردمان تيره‌هاى گوناگون به زبان‌ها و گويش‌هاى مختلفى صحبت مى‌کنند. بيشتر مردم به زبان فارسى و لهجه‌هاى محلى مشهدي، نيشابوري، تربت‌حيدري، بلوچى و سيستانى و ... صحبت مى‌کنند.

دين

از آنجا که استان خراسان محل برخورد اديان و مذاهب گوناگون بوده و از طرفى نيز در همسايگى دو فرهنگ بزرگ چين و هند قرار داشته تحت تأثير جريانات مذهبى مختلف بوده است. تا جائى که پيش از اسلام دين بودائى در نواحى بلخ و تخارستان و حتى برخى از نواحى خراسان امروزى را فراگرفته بود. عده‌اى از تاريخ‌نگاران نيز بر اين باور بودند که آئين زرتشت نخست در سدهٔ ششم پيش از ميلاد در شمال شرقى ايران و از جمله خراسان کنونى گسترش يافته است.


وجود مرقد مطهر حضرت رضا (ع) يکى از عوامل گرد آمدن شيعيان در اين منطقه است. در حال حاضر حدود ۹۹% جمعيت استان را شيعيان تشکيل مى‌دهد اما مردم خواف، تربت‌جام، گزيک و ... داراى مذهب سنى هستند.


ساير اديان نيز در اين استان در اقليت هستند.