استان اصفهان از شمال به استان سمنان و مرکزى از جنوب به استان‌هاى فارس و کهکيلويه و بويراحمد از شرق به استان‌هاى خراسان و يزد و از غرب به استان‌هاى لرستان و چهارمحال و بختيارى محدود مى‌باشد.


در ضلع شرقى ميدان نقش جهان و روبروى کاح عاليقاپو، مسجدى واقع شده که در دوران صفويه آن را مسجد صدر و فتح‌الله نيز مى‌ناميدند. طرح اين مسجد در زمانى که نقشهٔ چهارباغ و باغ هزار جريب به مرحلهٔ اجراء درآمد ريخته شد و در دورانى که معمارى صفويه به شکوفائى رسيده بود مورد بهره‌بردارى قرار گرفت. آنچه مسجد شيخ‌لطف‌الله را در عداد نمونه‌هاى بازار هنر ايرانى - اسلامى قرار مى‌دهد اندازهٔ کوچک و هماهنگى آن با بناهاى اطراف ميدان است.