بستر رودهاى گيلان عمدتاً دره‌هاى کوهستانى و کوهپايه‌اى که از جنگل‌هاى سرسبز و انبوه پوشيده شده‌اند قرار گرفته‌ است. از اين رو، براى استفاده از مظاهر طبيعت از بهترين نمونه‌ها و امکانات طبيعى به شمار مى‌روند و از نظر گردشگرى در اغلب فصول سال، گردشگران زيادى را به خود جلب مى‌کنند. اغلب اين رودها براى ورزش‌هاى آبى بسيار مناسب هستند.