تالاب انزلى

از جمله زيباترين مناظر آبى گيلان است. اين تالاب محل تخم‌ريزى آبزيان و پناهگاه و مأمن پرندگان بومى و مهاجر است. در داخل تالاب جزاير زيبايى وجود دارد و دو شهر زيباى انزلى و آب‌کنار در ساحل آن قرار دارد.


از ديدنى‌هاى چشم‌نواز تالاب انزلى مى‌توان از گل‌هاى نيلوفر آبى نام برد که غنچه‌ها و برگ‌هاى آن سر از آب برآورده و سطح وسيعى از تالاب را مى‌پوشاند. رويش نى در تالاب هم هر چند از نظر اکولوژيکى مشکلات زيادى ايجاد کرده است، اما در جاى خود يکى از مظاهر اصلى اکوسيستم طبيعى تالاب بخه شمار مى‌آيد. انبوه پرندگانم در اين نيزار زندگى مى‌کنند و ضمن تهيه غذاى خود، به تخم‌گذارى و تولد مثل در آن ادامه مى‌دهند. تالاب براى پرندگان مهاجر نيز زيستگاه مطلوبى به شمار مى‌رود.همه ساله هزاران پرنده مهاجر از بخش‌هاى شمالى براى زمستان گذرانى و ادامه حيات به تالاب انزلى روى مى‌آورند. نيزارها، گذشته از آن که زيستگاه مناسبى براى پرندگان به شمار مى‌روند، رويشگاه گياهانى با قابليت انعطاف فراوان هستند که در صنايع دستى و بومى گيلان کاربرد قابل توجهى دارند. حصير، زنبيل، سبد، ظروف حصيرى و ... از اين گياهان ساخته مى‌شود.


تالاب انزلى محل مناسبى براى ورزش‌هاى آبى از جمله قايق‌سوارى است.

درياچه

در جنوب شهر آستارا، يکى از درياچه‌هاى زيباى ساحلى گيلان در مساحتى کوچک قرار دارد. اين درياچه در شمار بهترين زيستگاه‌هاى طبيعى پرندگان است. براى جلوگيرى از هجوم مردم به اين درياچه، اين محل جزو مناطق حفاظت شده است.


در روستاى جوکندان واقع در ۱۲ کيلومترى شمال شهر تالش، بر روى رودخانه کوچکى که در پاى کوه از دره‌ها خارج مى‌شوند، يک آب‌بند مصنوعى ساخته شده که در پشت آن درياچه کوچکى به وجود آمده است.


عمق اين درياچه به حدود سه متر مى‌رسد و در ميان آن درختان جنگلى سازگار با محيط آبى از آب سر برآورده‌اند. گياهان آبى ساحل درياچه مانند زنبق در رنگ‌هاى مختلف چشم‌انداز زيبايى به درياچه مى‌بخشند.


در حوالى فومن، صومعه‌سرا، ضيابر و جمعه‌ بازار برکه‌هاى کوچکى وجود دارد که علاوه بر اهميت اکولوژيکى، چشم‌انداز طبيعى زيبايى به نواحى جلگه‌اى واقع در حاشيه شهرهاى فوق مى‌بخشد.


در کناره‌هاى سفيدرود و شعبات فرعى آن نيز درياچه‌هاى ساحلى زيبايى را مشاهده مى‌کنيم. اين درياچه‌ها که در مواقع پرآبى گسترش مى‌يابند، به نواحى ساحلى شهرستان‌هاى لنگرود و رودسر زيبايى خاصى مى‌بخشند.


درياچه‌هايى که در پشت سدهاى ساخته شده بر روى سفيدرود به وجود آمده، به سهم خود از مناظر زيباى گيلان به شمار مى‌روند.


درياچه اصلى سد سفيدرود که در دره‌هاى جنوبى و غربى شهر منجيل تشکيل شده است، نخستين منظره آبى براى مسافرينى است که از جادهٔ قزوين وارد گيلان مى‌شوند. در پشت سد انحرافى تونل تاريک فومن و سد سنگر درياچه‌هاى موضعى کوچک با دره‌هاى پوشيده از جنگل و يا زمين‌هاى کشاورزي، جاذبه‌هاى قوى را به وجود آورده است.