- چشمه آب گاز سنگرود:

در روستاى سنگرود از توابع دهستان عمارلو شهرستان رودبار قرار دارد.


- چشمه کلشتر منجيل:

اين چشمه حدود يک کيلومتر پايين‌تر از سد سفيدرود در فاصله پانصد مترى جاده اصلى قزوين به رشت قرار دارد.


- چشمه آب معدنى ماسوله:

در ابتداى ورودى شهر تاريخى ماسوله در کنار پارک ‌شهر قرار دارد.


- چشمه آب شور لاکان:

اين چشمه بين جاده رشت-لاکان، در يک جنگل انبوه واقع است.


- چشمه چشماگل:

در روستاى طالم از توابع سنگر قرار دارد.


- چشمهٔ ماستخور:

در روستاى ماستخور نزديک رودبار در جبههٔ غربى سد منجيل قرار دارد.


چشمه آب معدنى سجيران:

در اشکور بالا، نزديکى روستاى سجيران واقع است.