مناره آجرى گسکر (مناره بازار)

اين منارهٔ دوره سلجوقى بر سر راه دهکده ”جاده کنار“ به ”مناره بازار“ در شهرستان صومعه‌سرا واقع و از آجر و ملات گچ ساخته شده است.


در داخل مناره ستونى نگه‌دارنده قرار دارد که پلکان مارپيچ داخلى به دور آن مى‌چرخد. محيط مناره در سطح زمين ۱۹ متر، قطر آن در پايين ۷ متر و در بالا ۳۵/۲ متر است. ارتفاع اوليه مناره نزديک به ۳۰ متر بود که در زلزله ۱۳۶۹ قسمت فوقانى آن تخريب شد. در روايت محلي، ساخت بنا را به ”چهل گوش چمني“ نسبت داده‌اند.

ميل اُمام

اين ميل در ناحيه سمام اشکورات، بر روى کوهى به نام صومعه‌سرا قرار دارد و احتمالاً به قبل از اسلام و نيز اسماعيليه تعلق دارد. اين ميل دارى پلانى مدور بدنه‌اى به قطر ۱۴۰ سانتيمتر است. مصالح آن سنگ لاشه و نتراشيده و ملات ساروج است. محيط آن بيش از ۱۴ متر و ارتفاع ۷۰/۶ متر است. قطر داخلى برج ۱۶۵ سانتيمتر است.