کليساى حضرت شمعون غيور

کليساى حضرت شمعون غيور در خيابان زند، کوچهٔ نوبهار واقع است. شمعون غيور حوارى دهم بود و طبق يک روايت قديمى در ايران کشته شد.


اين کليساى مسيحي، يکى از زيباترين کليساهاى کشور با رعايت جزييات معمارى ايرانى است. سقف نمازگاه طاق ضربى آجرى و به جاى دريچه در همه جا پنجره‌هاى رنگارنگ با نقشه‌هاى مهندسى ريز و بسيار ظريف، به کار رفته است. چنين در و پنجره‌هايى در خانه‌هاى قديمى شيراز مشاهده مى‌شود. ساخت اين کليسا در سال ۱۳۱۷ پايان يافت. بانى و نخستين کشيش اين کليسا رالف نارمن شارپ دانشمند و خاورشناس شهير انگليسى است.

کليساى ارامنه