در دوران هخامنشى، ساسانى و پس از آن برج‌ها و ديده‌بان‌هاى متعدد، در همهٔ کوه‌ها وجود داشت و از آن براى ديده‌بانى و خبررسانى استفاده مى‌شد. وجود اين برج‌ها در بالاى کوه‌ها اين امکان را فراهم مى‌ساخت که با دادن علايمى به کمک آينه يا با برافروختن آتش در شب و روش‌هاى ديگر، اطلاعات از برجى به برج ديگر منتقل شود.

آتشکده جره

قمپ آتشکده

قمپ آتشکده در ۲۰ کيلومترى شمال فسا و از دوران ساسانى به جاى مانده است. طبق نظريّه مورخان بناى آن به پارس پسر تهمورث مى‌رسد. احتمالاً آتشکده و بناهايى در اين مکان وجود داشت که اکنون تنها بقاياى آنها در کنار آبگيرى به جاى مانده است.


از ديگر آتشکده‌هاى فارس که بيشتر به صورت چهارطاقى هستند مى‌توان از آتشدان سنگى در سيدان مرودشت از دوره هخامنشي، آثار ويرانه آتشکده کاريان از دوره ساساني، آثار بازمانده آتشکده آذرجو در ۱۵ کيلومترى غرب شهر داراب، ويرانه‌هاى آتشکده ساسانى در قمپ آتشکده در راه سروستان-استهبان، ويرانه‌هاى آتشکده در روستاى گليان از شهرستان فسا در ۳۰ کيلومترى راه داراب، قصر اردشير يا آتشکده و ويرانه‌هاى اطراف آن در فيروزآباد، آتشکده‌هاى ساسانى در ۳۰ کيلومترى جنوب فيروزآباد، ويرانه‌هاى چهارطاق ملک، تل جنگي، چهارطاقى نقاره‌خانه، چهارطاق زاغ، قلعه قلى و خرمايک فراشبند، چهارطاق کوه ميمند در فيروزآباد، ظهرشير بين راه فسا و جهرم، آتشکده کازرون در ۱۰ کيلومترى کازرون، آتشکده تون سبز در شهرستان کازرون و مسجد سنگى در پنج کيلومترى شرق شهر داراب که به آتشکده آذرخش معروف است نام برد. همه اين آتشکده‌ها از دوره ساسانى به جاى مانده‌اند.