استان فارس براساس آخرين تقسيمات کشورى در سال ۱۳۷۹، داراى ۱۹ شهرستان، ۵۷ شهر، ۶۲ بخش و ۱۸۴ دهستان است.اين استان حدود ۸۱۷۰ آبادى دارد که از اين ميان حدود ۴۴۰۰ آبادى مسکونى و بقيه غيرمسکونى هستند.


منابع اقتصادى

صنعت

طبق آمار سال ۱۳۷۵ تعداد ۵،۱۸۲ نفر در صنعت در استان فارس شاغل هستند. از اين ميان ۴،۹۰۷ نفر مرد و ۲۷۵ نفر زن بودند. تعداد کارگران شاغل ۱۳،۸۹۰ نفر است.


پنج کارخانه قند در شهرهاى اقليد، کوار، نورآباد، فسا و مرودشت فعال هستند. در سال ۱۳۷۶ ميزان قند توليدى اين کارخانه‌ها ۲۴،۸۹۸ تن و ميزان شکر ۵۶،۸۸۳ تن بوده است.


از کارخانه‌هاى مادر، پتروشيمى در شهرستان مرودشت و از بخش خصوصى کارخانجات صنعتى آزمايش، کارخانه روغن نباتي، پارچه‌بافى و ... در فارس مشغول به کار هستند. پالايشگاه تصفيه نفت‌خام شيراز نيز مجاور شهر زرقان قرار دارد.


در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۳۶ معدن در زمينه‌هاى کروميت، منگنز، انواع سنگ‌هاى تزييني، کائولن و خاک‌نسوز فعال بوده‌اند. در اين معادن ۳،۲۶۲ نفر به کار اشتغال داشته‌اند.

کشاورزى

در بخش کشاورزي، کشاورزان فارس، گندم، جو، برنج، حبوبات، چغندرقند، پنبه، تنباکو، زعفران و محصولات باغى کشت مى‌کنند و به داخل و خارج از کشور صادر مى‌کنند.


پوشش گياهى بيشتر نقاط فارس بسيار غنى است. به همين دليل عشاير کوچ‌رو در اين استان بيشتر حضور دارند. غير از پوشش گياهي، جنگل‌هاى طبيعى در مناطق مرکزي، جنوب غربى فارس با درختان بنه (پسته‌وحشي)، بلوط و ... و پارک‌هاى جنگلى مصنوعى به غناى طبيعى فارس مى‌افزايد.


در ميان سه بخش اقتصاد از لحاظ اشتغال، کشاورزى مقام اول، خدمات مقام دوم و صنعت مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

صنايع دستى

در زمينهٔ صنايع دستى در سال ۱۳۷۶ تعداد ۳۴،۴۵۹ نفر تحت پوشش جهادسازندگى و ۱۰،۲۰۰ نفر تحت پوشش سازمان صنايع دستى فارس به بافت انواع فرش يعنى قالي، قاليچه، گليم و گبه اشتغال داشتند. البته افراد بى‌شمارى نيز به صورت آزاد به کار توليد فرش مشغول هستند که آمارى از آنها در دست نيست.


در ساير رشته‌هاى صنايع دستى چون منبت‌کاري، نمدمالي، سفال‌سازي، شيشه‌گري، نقره‌کاري، کاشى و معرق‌کاري، کارگاه‌هايى در آباده، استهبان، شيراز و فيروزآباد داير است.