فارس، آب و هواى گونا‌گون دارد؛ شمال فارس سردسير و مرکز فارس زمستان‌ها معتدل و بارانى و تابستان‌ها گرم و خشک است. جنوب و جنوب شرقى فارس، زمستان‌ها آب و هوايى معتدل و تابستان‌هاى بسيار گرم دارد.


جمعيت استان فارس براساس سرشمارى سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۳،۸۱۷،۰۳۶ نفر بوده است. از اين ميان ۲،۱۶۳،۱۱۹ نفر در مناطق شهرى و ۱،۵۹۸،۹۱۳ نفر در مناطق روستايى زندگى مى‌کردند و ۵،۵۰۰۴ نفر نيز غير ساکن و به عبارت ديگر از عشاير کوچ‌رو استان بوده‌اند.