ارسباران

منطقه حفاظت شده ارسباران با وسعت ۷۲ هکتار در کناره‌هاى جنوبى رود ارس در شهرستان کليبر واقع شده و به عنوان مکان ذخيره بيوسفر در يونسکو به ثبت رسيده است و از ارزش‌هاى خاص گياهى و جانورى برخوردار است.

پناهگاه حيات وحش کيامکى

پناهگاه حيات وحش کيامکى با وسعت ۸۴،۰۰۰ و به ارتفاع ۷۰۰ متر از سطح دريا از کناره‌هاى رود ارس تا ارتفاع ۳۳۴۷ مترى در کوهستان کيامکى شهرستان مرند گسترده شده است.

تالاب قره‌قشلاق

منطقه تالابى قره‌قشلاق در کناره‌هاى جنوب شرقى درياچه اروميه قرار دارد و به لحاظ شرايط خاص طبيعى زيستگاه بسيار مناسبى براى پرندگان آب‌زى و کنار آب‌زى و علف‌چر مانند ميش و مرغ است. اين تالاب به عنوان تالاب بين‌المللى شناخته شده است.

تالاب قورى گل

اين تالاب در ۴۰ کيلومترى غرب تبريز واقع شده و از نظر شرايط زيستگاهى براى پرندگان آبزى بخصوص اردک سرسفيد بسيار مناسب است و به عنوان تالاب بين‌المللى به ثبت رسيده است.


جزيره اسلامى

جزيره اسلامى در ساحل شرقى درياچه اروميه است. توان بسيار بالاى زيستگاهى حيات وحش و مرتبط با پارک ملى اين جزيره درياچه اروميه را از اهميت زيست محيطى ويژه‌اى برخوردار کرده است.