طى دوران کوتاه فعاليت سفارت جمهورى اسلامى ايران در لوزاکا تلاش‌هاى زيادى براى ايجاد روابط اقتصادى صورت پذيرفت که نتيجه آن امضاء چندين يادداشت تفاهم اقتصادي، تشکيل کميسيون مشترک همکارى‌هاى اقتصادى و برپائى اولين و دومين اجلاس اين کميسيون در تهران و لوزاکا، اعزام ده تن از کارشناسان وزارت معادن و فلزات به زامبيا جهت آموزش، فروش يک محموله نفتى به زامبيا، اعزام کارشناسان وزارت نفت به زامبيا جهت بررسى وضعيت پالايشگاه اين کشور، شرکت زامبيا در نمايشگاه بين‌المللى تهران در سال ۱۳۶۷ و شرکت جمهورى اسلامى ايران در نمايشگاه بين‌المللى زامبيا در سال ۱۳۷۱، تأسيس نمايندگى شرکت داروئى داروپخش در لوزاکا و بازديد هيئتهائى از بخش خصوصى ايران از زامبيا بود. اين فعاليت‌ها به دليل قطع رابطهٔ دو کشور نيمه تمام ماند اگر چه دولت زامبيا مانعى براى ادامه همکارى اقتصادى بخش‌هاى اقتصادى دو کشور فراهم نياورد.