سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

جمهوری سوسیالیستی ویتنام با مساحت ۳۳۰ ، ۳۶۳ کیلومتر مربع در قسمت شرقی شبه جزیرهٔ هندوچین در قاره آسیا قرار گرفته است.


زبان رسمی در کشور ویتنام ، ویتنامی یاکوک - نگو (Quoc-Ngu) می‌باشد. تحقیقات زبان‌شناسی که شیوه قابل اعتمادی برای تفکیک و تشخیص گروه‌های قومی مختلف جنوب شرقی آسیا است ، می‌تواند ریشه مختلط فرهنگی و نژادی ویتنامی‌ها را نشان دهد. ویتنامی‌ها هرچند زبان مستقل خاص خود را دارند ولی این زبان ترکیبی از عناصر متفاوت تای خمر ، و چینی است.


ویتنام مهم‌ترین کشور در منطقه هندوچین است این کشور بعد از چین دارای بالاترین توان نظامی در منطقه است. جنگ چندین ساله علیه متجاوزین آمریکائی موجب گردیده ویتنام تجارب فراوانی در خصوص جنگ‌های نامنظم کسب نماید. وجود موانع طبیعی مناسب و پوشش جنگلی در اکثر مناطق ، مانور نظامی این کشور را در شرایط مساعدی قرار داده است.