تايلند با کشورهاى عربى نيز روابط دوستانه و نزديک و متضمن منافع متقابل برقرار ساخته و علاوه بر صدور کالاهاى کشاورزى خود به ممالک عربى شمار فراوانى نيروى کار نيز به آن کشور اعزام داشته، و مقدارى نفت مورد نياز خود را از کشورهاى عربى تأمين مى‌کرده است.