تايلند با عراق نيز روابطى در حد سفير دارد و هنوز ۱۵ هزار کارگر تايلندى در عراق مشغول به کار هستند و عراق مقدارى از محصولات کشاورزى مورد نياز خود را از تايلند تأمين مى‌نمايد. آراى موافق کشورهاى عربى در رابطه با مسئله کامبوج در کامبوج در مجمع عمومى سازمان ملل متحد بسيار براى تايلند مغتنم بوده است. تايلند با رژيم اشغالگر قدس نيز روابطى در حد سفير برقرار کرده و همکارى‌هائى در زمينه امور دفاعى بين دو کشور صورت مى‌گيرد.