تايلند با کليه همسايگان خود به استثناى کشورهاى منطقه هندوچين روابط دوستانه و نزديکى برقرار ساخته است؛ و همراه با کشورهاى مالزي، اندونزى سنگاپور، برونى و فيليپين در آ.سه.آن عضويت دارد که تقويت و گسترش آ.سه.آن از اهداف عمده سياست خارجى تايلند است. در زمينه روابط با لائوس از کشورهاى منطقه هندوچين نيز تايلند روابط عادى با آن کشور برقرار نموده و بازديدهائى بين مقامات دو کشور صورت گرفته و تايند اجازه استفاده از بندر بانکوک به‌منظور نقل و انتقال کالاهاى وارداتى لائوس را داده است. تايلند همچنين ميزانى برق از لائوس خريدارى نموده و کالاهائى نيز به آن کشور صادر مى‌نمايد دو کشور روابط ديپلماتيک در سطح سفير با يکديگر برقرار کرده‌اند و به‌نظر مى‌رسد که سياست‌هاى تا حدى مستقل لائوس موجب دلگرمى بيشتر تايلند مى‌باشد. تايلند با ويتنام نيز در حد سفير روابط ديپلماتيک دارد.


با انعقاد قراداد صلح و فروکش کردن بحران کامبوج، تايلند سياست تبديل ميدان جنگ هندوچين به بازار فروش کالا با هدف تأسيس بانکوک به‌عنوان دروازه ورود به هندوچين را اتخاذ نمود. شوراى سرمايه‌گذارى تايلند سياست تشويق سرمايه‌گذارى تايلندى در خارج از کشور و در مرحله اول ويتنام را به‌عنوان هدف اصلى بشدت تعقيب مى‌کند. از آنجائى که ويتنام از طريق مذاکرات بين‌المللي، مشاوره حقوقي، تشويق‌هاى مالياتى و تهيه اطلاعات اقتصادى درخصوص ويتنام حمايت خواهد کرد. در حال حاضر نيز انجام دو پروژه بزرگ مربوط به ايجاد کارخانه توليد کود شيميائى و توسعه منابع گاز طبيعى ناحيه بيگ‌بيرولوله‌گذارى از آن و در زير دريا به‌طول ۷۰۰ کيلومتر در خليج تايلند در حال مذاکره مى‌باشد.