روابط تايلند با چهار کشور عمده جهان يعنى جمهورى خلق چين، آمريکا، روسيه، و ژاپن از اهميت ويژه‌اى براى اين کشور برخوردار است. به‌نظر مى‌رسد که روابط تايلند با چين از ۱۹۸۴ به مرحله جديدى وارد شده است زيرا در آن سال محافل نظامى تايلند روابط خود را با ارتش چين به‌طور قابل ملاحظه‌اى تقويت نمودند و فرمانده عالى ارتش تايلند در آن سال از پکن بازديد کرد و علاوه بر آن فرماندهان نيروهاى درياى و هوائى تايلند نيز به‌طور جداگانه از پکن بازديد و با همتاهاى خود در ارتش آزادى‌بخش خلق چين ملاقات و تبادل‌نظر نمودند. مع‌الوصف نمى‌توان اظهار داشت که کليه مقامات عالى‌رتبه تايلند نسبت به مقاصد و اهداف چين نسبت به کشور آسوده بودند. دبير کل شوراى امنيت ملى تايلند ابراز نگرانى کرد که بانکوک بيش از حد درمقابل چين کمر خم کرده است.لکن وزير خارجه اسبق تايلند طرز تفکر ديگرى داشته و در يک مورد اعلام کرده بود که شواهد غير قابل ترديدى وجود دارد که چين اکنون صلح و ثبات را براى تأمين علايق خود در آسياى جنوب شرقى حياتى مى‌پندارد، و در مورد ديگرى تأکيد کرد که چين يکى از عوامل تثبيت کننده در آسياى جنوب شرقى مى‌باشد. در جشن‌هاى پر زرق و برق دهمين سالگرد برقرارى روابط چين و تايلند در پکن وزير خارجه، نخست‌وزير اسبق تايلند و بسيارى ديگر از مقامات ارشد و شخصيت‌هاى تايلندى از پکن بازديد به‌عمل آوردند.


به‌نظر مى‌رسد دستگاه ديپلماسى تايلند مشغول برقرار ساختن يک رابطه حامى وابسته با مثلث استراتژيک آمريکا - چين - ژاپن در آسيا مى‌باشد و در صورتى که خطر ناشى از جانب ويتنام منطقه تشديد گردد بانکوک بيش از پيش به پکن نزديک خواهد شد. خطرى که امروزه تقريباً برطرف شده است.


فشارهاى روانى پکن بر هانوى از ضروريات حياتى تاکتيکى براى بانکوک به‌شمار مى‌رفت زيرا از اين طريق چين، ويتنام را مجبور ساخته که مقدار متنابهى از نيروهاى خود را در مرزهاى مشترک با چين مستقر سازد. اين امر يکى از معادلات اساسى موضع حامى - وابسته در ترکيب سياست خارجى تايلند است در طى ۱۹۸۵ رئيس‌جمهوري، معاون نخست‌وزير، وزير خارجه، معاون وزير خارجه و بسيارى مقامات ديگر جمهورى خلق چين از بانکوک بازديد به‌عمل آوردند. امروزه پکن و بانکوک از روابط همخونى و پيوندهاى والديني تاريخى و مشترک سخن مى‌گويند و با حل مسئله کامبوج و خروج نيروهاى ويتنامى از آن کشور و سپس رفع جو عدم اعتماد و به تبع آن احساس رفع خطر از ناحيه ويتنام براى تايلند روابط دو کشور رو به گسترش گذاشت. آنان نخست‌وزير جديد تايلند ابراز داشت که ويتنام نسبت به ابقاى روابط حسنه با کشورهاى همسايه صادقتر است. آقاى ووان کيت نخست‌وزير ويتنام در ۲۷ اکتبر سال گذشته از تايلند ديدار نمود که اين ديدار مى‌تواند به منزله آغاز جريان نظم نوين مسالمت‌آميز منطقه و بخصوص روابط دو کشور باشد.


در شرايطى که کشورهاى عضو آ.سه.آن اميدوارند بتوانند با توجه به جو تفاهم و صلح‌آميز منطقه هند و چين همکارى اقتصادى‌هاى در حال ظهور آن را جذب کنند، تايلند نيز به‌عنوان عضو آ.سه.آن تلاشى را در اين رابطه شرع کرده است که سفر نخست‌وزير ويتنام به تايلند و دو کشور ديگر آ.سه.آن نويد اين همکارى را مى‌دهد.


تايلندکه خود را دروازه هندوچين مى‌داند براى برقرارى روابط حق تقدّمى را براى خود قائل است. امکانات سرمايه‌گذارى در کشورهاى هندوچين به‌خاطر دستمزدهاى پايين، دسترسى بيشتر به مواد خام و وجود بازار مصرف گسترده بسيار است. اخيراً فدراسيون صنايع تايلند، سرمايه‌گذاران تايلند را تشويق مى‌کند که پايگاه‌هاى توليد خود را در هندوچين ايجاد کنند.