روابط تايلند با جمهورى خلق چين که در همجوارى يکديگر قرار دارند بسيار حسنه و نزديک است. روابط با هند که در درياى آندمان واقع در خليج بنگال با تايلند همجوار مى‌باشد دوستانه است و سال گذشته نخست‌وزير هند از تايلند بازديد نمود. روابط با بنگلادش که با آن کشور نيز در خليج بنگال منافع مشترک و همجوارى دارند نيز بسيار حسنه و روابط سودمند تجارى بين دو کشور برقرار است.