تايلند به‌‌منظور بسط روابط تجارى با کشورهاى جهان روابط اقتصادى با ساير کشورها را به‌صورت يک نهاد درآورد. معاون روابط اقتصادى وزارت خارجه تايلند از کشورهاى مختلف بازديد نموده و در سنوات اخير به بسيارى کشورهاى آسيائى و آفريقائى مسافرت داشته و در زمينه مبادلات تهاترى و فروش برنج تايلند مذاکراتى به‌عمل آورده است. وزير خارجه تايلند شخصاً در ۱۹۸۵ از منطقه آسياى غربى بازديد به‌عمل آورده و ابواب جديدى را در روابط با کشورهاى آن منطقه گشود و اين اولين سفر يک وزير خارجه تايلند از منطقه مزبور بود. کشورهاى منطقه آسياى غربى براى تايلند حائز اهميت فراوان است؛ زيرا علاوه بر تأمين نفت مورد نياز خود ار آنجا هزاران کارگر تايلند نيز در کشورهاى منطقه مشغول به‌کار بوده، بازار خوبى براى کالاهاى کشاورزى تايلند نيز در آنجا وجود دارد. علاوه بر آن تايلند براى سياست ضد کمونيستى کشورهاى غربى که اشغال کامبوج توسط ويتنام را محکوم کرده‌اند و نيز براى علاقه‌مندى کشورهاى مزبور جهت همکارى با آ.سه.آن ارج فراوانى قائل است.در طى سال ۸۵ وزير خارجه تايلند از بسيارى از کشورهاى اروپائى بازديد به‌عمل آورده و متقابلاً بسيارى از مقامات اروپاى غربى نيز از تايلند بازديد کردند و قرار است در اوايل ۱۹۸۷ نخست‌وزير تايلند نيز از چند کشور اروپائى بازديد نمايد. در ميان کشورهاى اروپائى فرانسه به‌خاطر حضور عوامل دار و دسته خمر سرخ در حکومت ائتلافى در تبعيد کمپوچيه دمکراتيک اين حکومت را به رسميت نشناخته است و به اين دليل و نيز دلايل ديگر روابط تايلند با فرانسه تيره شده بود. لکن بازديد وزير خارجه تايلند از فرانسه که خواستار نزديک شدن به چين بوده است در دعاوى و نزديک ساختن روابط دو کشور مؤثر بوده است.


در ۱۹۸۴ قبل از انتخاب شدن تايلند به‌عضويت شوراى امنيت سازمان ملل زنده کردن يک اختلاف کهنه و کم‌اهميّت مرزى از طرف لائوس و متهم ساختن تايلند به همکارى با امپریاليسم و توطئه با چين سرمشق خوبى براى تايلند شد.


تايلند برغم اين سر و صدا به فعاليّت سياسى شديدى جهت جلب توجه کشورهاى جهان سوم و جلب سوم و جلب حمايت و آراء آنها براى راه يافتن به شوراى امنيت به‌عمل آورد، زيرا از طرف بلوک شرق مغولستان را کانديد کرده . در مقابل تايلند قرار داده بودند. تايلند که شعار انجام‌وظيفه به‌عنوان پل و روابطى بين شمال و جنوب را سرلوحه قرار داده بود موفق شد به شوراى امنيت راه يابد و حادثه مزبور (اقدام لائوس و ضدبلوک شرق) براى تايلند عبرت گرديده و با توجه به نيکوئى که از کشورهاى جهان سوم ديده بود درصدد برآمد به‌عنوان نماينده کشورهاى جهان سوم در شوراى مزبور عمل نموده و در راه نزديک کردن نظرات و منافع کشورهاى جهان سوم با کشورهاى صنعتى تقلّا نمايد. سفرهاى وزير خارجه تايلند به عربستان سعودي، کويت و عمان و هند که از کشورهاى مهم و صاحب موقعيّت استراتژيک در جهان سوم هستند از يک طرف، جهت تأکيد بر مقام و اهميّت خود تايلند در جهان سوم نيز صورت گرفته بود. هرچند که تايلند هنوز در گروه ۷۷ و نهضت عدم تعهد که هر دو از مجامع بين‌المللى مختص کشورهاى جهان سوم است، عضويت ندارد.