روابط تايلند با برمه بعد از گذراندن پستى و بلندى‌هائى بهبود نسبى يافته و دو کشور بسيارى از اختلافات خود را حل نموده و در بسيارى موارد جهت حل مشکلات مشترک در نواحى مرزى دست همکارى به يکديگر داده و بسيارى از مقامات تايلندى در ۱۹۸۶ از برمه بازديد نمودند. ازجمله بازديد يکى از شاهزاده خانم‌هاى تايلندى به برمه بود که مورد استقبال شايان مقامات برمه‌اى قرار گرفت.