موقعيت جغرافيائي

کشور رومانى در جنوب شرقى اروپا و شمال شبه جزيره بالکان و در حاشيه رودخانه دانوب قرار دارد. مساحت رومانى ۲۳۷،۵۰۰ کيلومتر مربع (۹۱،۵۰۰ مايل مربع) مى‌باشد. رومانى که ۷/۳۱۸ کيلومتر مرز آبى و خاکى دارد از شرق و شمال به جمهورى اوکراين و مولداوى (۳/۱۳۲۷ کيلومتر)، از جنوب شرقى به درياى سياه (۲۳۴ کيلومتر)، از جنوب غربى به جمهورى صربستان (۳/۵۴۴ کيلومتر)، از جنوب به بلغارستان (۳/۶۳۱ کيلومتر) و از غرب به مجارستان (۸/۴۴۴ کيلوگرم) محدود مى‌شود. (Romania Encyclopaedia Survey, 1995)

آب‌‌هاى داخلى

آب‌هاى داخلى رومانى شامل رودخانه‌هاى مرزى و داخلى و درياچه‌ها است. حدود دوسوم مرزهاى رومانى را رودهاى دانوب (Danube)، پروت (Prut)، تيسا تشکيل مى‌دهند. بيشتر رودخانه‌هاى رومانى به‌طور مستقيم يا غير مستقيم به دانوب مى‌‌ريزند.از رودهاى مهم ديگر رومانى مى‌توان به مورش (Mures)، اولت (Olt)، سيرت(sirt)،اشاره نمود. رود دانوب طويل‌ترين رود رومانى است (۱۲۰۰ کيلومتر از دانوب در مرز يا داخل رومانى جريان دارد.)


عوارض طبيعى

رومانى کشورى نيمه کوهستانى بوده و رشته کوه‌هاى کارپات (Carpathian Moutains) آلپ ترانسيلوانيا (Transylvanian Alp) عمدتاً در نواحى مرکزي، غربى و شمالى واقع شده‌اند. ارتفاع بعضى از قله‌هاى کارپات متجاوز از ۲۵۰۰ متر مى‌باشد. بلندترين قله آن مولدو‌‌‌‌‌‌ويانول (Moldoneanul) که ۲۵۴۳ متر (۸۳۴۳۲ فوت) ارتفاع دارد که تا جنوب اين کشور ادامه دارد. اين سلسله جبال به صورت يک پلکان به سوى دشت‌ها و دريا متوجه است و هرچه به دريا نزديک مى‌شود ارتفاع خود را از دست مى‌دهد. سلسله جبال کارپات قسمتى از سلسله کوهستان‌هاى آلپى - هيماليا است که کوه‌هاى آن نسبتاً تازه و به دوران سوم زمين‌شناسى تعلق دارد و به سه رشته کاملاً مجزاى کارپات شرقي، کارپات جنوبى و کارپات غربى تقسيم مى‌شود. رشته کوه‌هاى کم ارتفاع ترى نيز به نام بيهور (Bihor) وجود دارد و بقيه سرزمين رومانى را دشت‌ها و جلگه‌ها تشکيل مى‌دهد.در رومانى سه جلگه به نام‌هاى ملدووا (Moldova)، دوبروجا (Dobroja) و پانونيک (Panonic) وجود دارد. جلگه‌هاى آن وسعت زيادى داشته و عمدتاً در نواحى جنوبى شرقى و اطراف رودها قرار دارند.

آب و هوا

آب و هواى رومانى تقريباً آب و هواى معتدل اروپائى است. غرب اين کشور متأثر از آب و هواى معتدل اقيانوسى بوده و جنوب شرقى آن آب و هواى مديترانه‌اى دارد و شمال شرقى آن نيز معتدل است. بخش ترانسيلوانيا و کوه‌هاى کارپات و سرزمين کم ارتفاع غربى داراى تابستان‌هاى گرم و زمستان‌هاى سرد است که درجه حرارت آن بين ۸/۳۷ درجه سانتى‌گراد و ۷/۳۱- سانتى‌گراد در نوسان است. دشت‌هاى والاچيا (Walachia)، ملدووا و دوبروجا تابستان‌هاى گرمتر و زمستان‌هاى بعضاً بسيار سرد دارد به‌طورى که درجه حرارت در بوکارست در بعضى تابستان‌ها به‌طور متوسط به ۹/۳۸ درجه سانتى‌گراد و سرما در زمستان‌ها به ۹/۲۳- درجه سانتى‌گراد مى‌رسد. ريزش باران به‌طور متوسط در دشت‌ها ۵۰۸ ميليمتر و در بخش کوهستانى ۱۰۱۶ ميليمتر است. (Microsaft Encarta 1995 Edition)

کانال‌ها

بنادر مهم

بنادر مهم رومانى عبارتند از: بندرکنستانزا (Constanta)، مانگاليا (Mangalia) و سولينا (Sulina) در کنار درياى سياه، بنادر گالاتس (Galati)، برايلا (Braila)، جيورجيو (Giurgiu) چرناودا (Cernavoda)، کالاراش (Calarasi)، تولچا (Tulcea)، تورون ماگورل (Turnu Magurele) و تورون سورين (Turnu Severin) در کنار رود دانوب.


شهرهاى مهم

پايتخت اين کشور شهر بوکار است (Bucharest) است که به زبان رومانيائى بوکورشت (Bucuresti) خوانده مى‌شود. شهرهاى مهم رومانى عبارتند از: براشو (Brasov) تيميشوارا ، کنستانزا، کلوژ (Cluj)، ياش (Iasi)، گالاتس، کرايووا (Craiova)، پلويشت (Ploiesti)، برايلا (Braila)، اوراديا (Oradea)، آراد (Arad)، باکائو (Bacau)، پيتشت (Pitesti)، سيبيو (Sibiu)، تيرگوموش (Tirgu Mures) و باياماره (Baia Mare).