عضويت در پيمان‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى و منطقه‌اي

اهم سازمان‌هائى که رومانى عضو است:


- سازمان توسعه همکارى‌هاى اقتصادى (OECD).

- موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT).

- بانک جهاني.

- بانک توسعه و بازسازى اروپا (ERDB).

- سازمان همکارى‌هاى اقتصادى حوزه درياى سياه.

- عضويت کامل در نفتا ۱۹۹۷.

- امضاءِ موافقت‌نامه عضويت پيوسته با اتحاديه اروپا.

- امضاءِ قرارداد تجارت آزاد با افتا در سال ۱۹۹۳.

- صندوق بين‌المللى پول. (IMF).

مناطق آزاد تجارى در روماني

در ژوئن سال ۱۹۹۱، آژانس مناطق آزاد در وزارت بازرگانى رومانى به‌عنوان يک ساختار هماهنگ کننده فعاليت‌هاى مناطق آزاد تجارى اين کشور آغاز به‌کار نمود. طبق تصميم دولت در اين زمينه چهار منطقه آزاد تجارى گالاتس، کنستانزا - جنوب، سولينا و برايلا ايجاد شد.

منطقهٔ آزاد کنستانزا - جنوب

اين منطقه بزرگ‌ترين و کامل‌ترين منطقه آزاد تجارى رومانى محسوب مى‌شود. داشتن ساختار حمل و نقل پيچيده و کامل (دريائي، رودخانه‌اي، راه‌آهن و جاده‌اي) از جمله امتيازات ويژه آن مى‌باشد و اين منطقه را به بازارهاى مختلف اروپاى مرکزي، خاورميانه و خاور دور مرتبط مى‌سازد. در اين منطقه ميزان حمل و نقل و جابه‌جائى کالا چشمگير بوده که ايجاد يک خط کشتى‌رانى و يک ترمينال RO - RO در ميزان آن تأثير به‌سزائى داشته است. در حال حاضر بخش شماره يک آن با مساحت ۱۹ هکتار مشغول فعاليت است مساحت اين منطقه ۱۷۷ هکتار بوده و به سه بخش تقسيم مى‌گردد. همچنين اين بخش دسترسى مستقيم به‌دو لنگرگاه دارد که در آن کشتى‌هاى رودخانه‌اى و دريائى مى‌توانند پهلو بگيرند. ساحل اين بخش ۲۳۰ متر طول دارد لذا کشتى‌هائى با ظرفيت بالا مى‌توانند پهلو بگيرند. از طرفي، بندر اين منطقه و از طريق کانال درياى سياه - دانوب به رودخانه توليدى در نظر گرفته شدن است. بخش شمارهٔ ۳ يک ترمينال است که تلاش‌هاى زيادى براى جذب سرمايه‌ به‌منظور ساختن آن انجام گرفته است.

منطقهٔ آزاد سولينا

اين منطقه، اولين منطقه آزاد رومانى بود که ايجاد گرديد و شامل ۷ بخش با مساحت ۱۰۰ هکتار است. در حال حاضر بخش شماره يک اين منطقه با مساحت ۳۹/۳۴ هکتار فعال مى‌باشد.

منطقهٔ آزاد گالاتس

ظرفيت اقتصادي، صنعتى و کشاورزى اين منطقه در سطح بالائى قرار دارد. يکى از امتيازهاى ويژه اين منطقه برخوردارى و ارتباط با راه‌آهن کشورهاى شوروى سابق است که اجازه دسترسى آسان‌تر به منابع طبيعى و بازارهاى اين‌گونه کشورها را براى اين منطقه فراهم مى‌سازد. کل مساحت اين منطقه ۹۸/۱۳۶ هکتار است که ۹۸/۶ هکتار آن‌را منطقه بندرى تشکيل مى‌دهد. اين منطقه دسترسى مستقيم به دانوب از طريق سه بندر و لنگرگاه دارد و داراى تمامى تجهيزات لازم جهت بارگيرى و تخليه‌بار مى‌باشد.

منطقه‌ٔ آزاد برايلا

مساحت کل اين منطقه ۱/۶۵ هکتار است و داراى يک منطقه بندرى شامل ۳ بخش مى‌باشد. بخش ۱ اين منطقهٔ ترمينالى است که در کرانه دانوب ساخته شده است. بخش ۲ با ۵/۳۴ هکتار و بخش ۳ با ۳/۸ هکتار مساحت فعاليت خود را شروع نموده است. بخش سوم اين منطقه داراى اسکله و لنگرگاه نيز مى‌باشد.

سيستم بانکى روماني

به غير از بانک ملى روماني، (The National Bank Of Romania) ۳۷ بانک ديگر در رومانى فعاليت‌ دارند که با سرمايه‌ دولتي، خصوصى و سرمايه‌گذارى مشترک مشغول فعاليت هستند.۷ بانک در رومانى داراى سرمايه‌ دولتى هستند. اين بانک‌ها عبارتند از:


- بانک تجارت رومانى (Romanian Commercial Bank).


- بانک تجارت خارجى رومانى (Romanian Foreign Trade Bank).


- بانک کشاورزى (Agriculture Bank)


- بانک توسعه رومانى (Romanian Bank For Development)


- بانک پست (Post Bank)


- اکزيم بانک (EXIM Bank)


- بانک تضمين اعتبارات (Granting Credit Bank)


سه بانک نيز با سرمايه‌گذارى بخش خصوصى مشغول فعاليت هستند که عبارتند از:


- بانک کوپ (Bankcoop)، بانک رومانى (Romanian Bank)، رومکس‌ترا (Romexterra).


۱۹ بانک نيز با سرمايه‌گذارى مشترک تأسيس شده‌اند:


- بانک يون تيسرياک (Jon Tiriac)


- بانک داچيا فليکس (Dacia Felix Bank) با سرمايه‌گذارى مشترک ايتاليا و فرانسه.


- بانک اعتبارات با سرمايه‌گذارى مشترک آمريکا، مجارستان و انگليس.


- بانک اعتبارات بازرگانى و صنعتى با سرمايه‌گذارى مشترک آمريکا.


- ميندبانک (Minad Bank) با سرمايه‌گذارى آلمان، مصر و کويت.


- بانک رومانى - ترکيه (Romanian - Turkish Bank) با سرمايه‌گذارى ترکيه.


- بانک بوکاست (Bucharest Bank) با سرمايه‌گذارى يونان و بانک توسعه و بازسازى اروپا.


- بانک بين‌المللى مذهبى (International Bank Of Religious) با سرمايه‌گذارى مشترک عربستان‌سعودي.


- بانک ترانسيلوانيا با سرمايه‌گذارى مشترک اطريش، فرانسه و آلمان.


- کلومنا بانک (Columna Bank) با سرمايه‌گذارى مشترک سوئيس و آلمان.


- پيتر بانک (Peter Bank) با سرمايه‌گذارى مشترک مجارستان.


- يوروبانک (Euro Bank) با سرمايه‌گذارى مشتر ک لوکزامبورگ و آلمان.


- فورتونا بانک (Fortuna Bank) با سرمايه‌گذارى مشترک آمريکا.


- آ.بي.ان.آمرو رومانيا (ABN Amro Romania) با سرمايه‌گذارى مشترک هلند.


- روبانک (Robank) با سرمايه‌گذارى مشترک انگليس و ترکيه.


- آلبينا بانک (Aibina Bank) با سرمايه‌گذارى مشترک ايتاليا، فرانسه و بانک بين‌المللى تجارت.


- بانک درياى سياه (Black Sea Bank Romania) با سرمايه‌گذارى مشترک يونان.


- لوکس بانک (Lux Bank) با سرمايه‌گذارى آلمان.


- سيتى بانک رومانى (Citibank Of Romania) با سرمايه‌گذارى مشترک آمريکا (Romanian Business Journal, 7 - 13 Sep 1996).