بدهى‌هاى خارجى

بانک مرکزى رومانى (National Babk of Romania) بدهى‌هاى رومانى را تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، ۵/۵ ميليارد دلار اعلام کرد. اين بانک همچنين بدهى اين کشور را تا پايان ۱۹۹۶ بالغ بر ۲/۶ ميليارد دلار پيش‌بينى نمود. بانک مرکزى رومانى در توجيه افزايش بدهى‌هاى خارجى اين کشور اعلام نموده است براى سال ۱۹۹۶ افزايش ۲۹۰ ميليون دلار سرمايه‌ خارجى نسبت به سال ۱۹۹۵ پيش‌بينى شده است و لذا نياز به تأمين مالى و خارجى نيز افزايش خواهد يافت (کل سرمايه‌گذارى خارجى در رومانى تا سال ۱۹۹۶، يک ميليارد و ۹۶۰ ميليون دلار پيش‌بينى شده است). اين واقعيت قابل توجه است که منابع ارزى در نظر گرفته شده براى تأمين مالى سرمايه‌گذارى‌هاى پيش‌بينى شده کافى نيست و لذا در پروژه‌هاى بزرگ نياز به کمک‌هاى خارجى ضرورى است که از طريق انعقاد قراردادهاى دو جانبه و بانک‌هاى بين‌المللى سرمايه‌گذارى از قبيل EIB, IBRD, EBRD تأمين گردد. پيش‌بينى شده است ميزان بدهى‌هاى خارجى رومانى به بانک‌هاى بين‌المللى در سال ۱۹۹۶ به ۳۳ درصد بدهى‌هاى خارجى اين کشور افزايش يابد. در صورتى‌که در سال‌هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ اين سهم به ترتيب ۱۹ درصد و ۲۵ درصد است. (The Farcast of Romania,s Economic Evolution For The Year 1996, Buchrest 1995)


ذخاير ارز داخلى و طلا

ذخاير ارز خارجى در بخش بانکى کشور در ماه اوت، ۱۹۹۴ بالغ بر ۶۷/۱ ميليارد دلار بوده است. همچنين ميزان ذخاير ارزى بانک مرکزى در ماه اوت ۱۹۹۴ بالغ بر ۶۳۸ ميليون دلار بوده که در مقايسه با مقدار ۴۴ ميليون دلار ذخاير ارزى در سال ۱۹۹۳ افزايش بسيار چشمگيرى را نشان داد. اين امر منتج شده از دسترسى بانک مرکزى به يک بازار جديد تسعير ارز خارجى و ممانعت اين بانک از افزايش بهاءِ صورى در مقابل ارزهاى خارجى است. از سوئى ديگر ميزان ذخاير ارزى کشور با دريافت اعتبار ۶۰ ميليون دلارى از سوى بانک اونيون سوئيس افزايش قابل ملاحظه‌اى يافت.


در ماه ۱۹۹۴، ميزان ذخاير ارزى در حال گردش بخش بانکى توانست ۳ تا ۴ ماه از واردات کشور را تحت پوشش خود قرار دهد. اين امر مطابق با شرايط وضع شده از سوى صندوق بين‌المللى پول بوده که در قبال دريافت تسهيلاتي، با آن موافقت شده بود و تا آخر سال ۱۹۹۴ عملى گشت.

اشتغال (Romania 1993 - 1996 Bucharest March 1996)

جمعيت فعال رومانى بالغ بر ۲۲۰/۱۱ ميليون نفر و يا ۴/۴۹% از کل جمعيت اين کشور مى‌باشد. زنان تقريباً ۵۰% از نيروى کار اين کشور را تشکيل مى‌دهند. بيشترين نيروى فعال اين کشور بين سن ۲۵ تا ۵۰ سال قرار دارن که ۸۰% نيروى کار را شامل مى‌شود.


جدول ذيل درصد نيروى کار در دو بخش خصوصى و دولتى در سال‌هاى مختلف را نشان مى‌دهد:

جدول درصد نيروى کار در دو بخش خصوصى و دولتى در سال‌هاى مختلف

بخش ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
دولتى %۵۹ %۵۶/۲ %۵۰/۸ %۴۳/۳ %۳۸/۵
خصوصي %۴۱ %۴۳/۸ %۴۹/۲ %۵۶/۷ %۶۱/۵


مقايسه آمار فوق نشان‌ مى‌دهد که نيروى کار اين کشور از سمت بخش دولتى به‌سمت بخش خصوصى سوق داده شده است که اين امر در راستاى خصوصى‌سازى در اين کشور است.


تعداد بيکاران رومانى تا پايان سال ۱۹۹۵ بالغ بر ۱۰۰/۱ ميليون نفر بوده‌اند که ۹/۹% از نيروى کار اين کشور را شامل مى‌شده است. پيش‌بينى شده است تعداد بيکاران اين کشور تا پايان سال ۱۹۹۶ به ۲۶۰/۱ ميليون نفر برسند.


جدول ذيل تعداد و درصد بيکاران اين کشور را در سال‌هاى مختلف نشان مى‌دهد:

جدول تعداد و درصد بيکاران اين کشور در سال‌هاى مختلف

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
۳۳۸،۰۰۰ ۹۲،۹۰۰ ۱۱۶،۵۰۰ ۱،۲۲۴،۰۰۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۲۶۰،۰۰۰
%۸/۴ %۱۰/۴ %۱۰/۹ %۹/۹ %۱۱/۲