دولت قطر براساس سياست‌هاى اعلام شده متعهد به برقرارى روابط همکارى مستحکم با کليه دولت‌ها و ملت‌هاى صلح‌دوست بوده و در ارائه کمک‌هاى جنسى و مالى به بسيارى از کشورهاى در حال رشد آسيا و آفريقا و نيز در صندوق‌هاى توسعه در سطح منطقه و بين‌المللى مشارکت دارد. قطر همچنين به اصول و اهداف سازمان ملل متعهد بوده و کليه تلاش‌هاى جارى جهت تقويت اين سازمان و حفاظت از آن و احترام به قطع‌نامه‌هاى صادره توسط آن را مورد تأييد قرار داده است. اين کشور داراى نقشى مثبت در حمايت از اوپک به‌منظور تلاش براى ثبات اقتصاد جهانى بوده و در تقويت سازمان کشورهاى عربى صادر کننده نفت هم مشارکت مى‌کند.قطر در جهت تقويت روابط دوستى و همکارى با کشورهاى عضو جنبش عدم تعهد کوشش نموده و با توجه به تمايلى که نسبت به اين مجموعه دارد در کليه کنفرانس‌ها و جلسات آن فعالانه شرکت مى‌کند. قطر علاوه بر اينکه عضو ۵۴ سازمان، شرکت، کميته، مرکز آموزشي، تبليغاتي، مؤسسه اقتصادي، ارتباطى کشاورزي، کار و امور اجتماعي، حقوقي، راديو و تلويزيوني، صندوق توسعه در سطح خليج‌فارس و منطقه عربى مى‌باشد عضو ۳۹ سازمان و مجمع بين‌المللى نيز هست. برخى از اين مجامع به شرح زير مى‌باشد:


۱. سازمان ملل و ارگان‌هاى آن

۲. اتحاديه جهانى پست

۳. اتحاديه بين‌المللى ارتباطات

۴. صندوق بين‌المللى پول IMF

۵. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل

۶. سازمان توسعه بين‌المللي

۷. دادگاه بين‌المللي

۸. پليس بين‌المللي

۹. سازمان هواپيمايى بين‌المللي

۱۰. سازمان جهانى خواروبار و کشاورزي

۱۱. سازمان بين‌المللى کار

۱۲. سازمان توريسم جهاني

۱۳. يونسکو

۱۴. برنامه محيط زيست سازمان ملل

۱۵. سازمان بين‌المللى انرژى اتمي

۱۶. آژانس بين‌المللى پول

۱۷. بانک توسعه اسلامي

۱۸. کميته اقتصادى غرب آسيا

۱۹. اوپک

۲۰. کنفرانس اسلامي

۲۱. مرکز فرهنگ اسلامي

۲۲. سازمان کشورهاى غيرمتعهد