با توجه به اهميت رو به رشد شبکه ارتباطات جهاني، سيستم ارتباطات در قطر نيز طى سال‌هاى اخير شاهد توسعه قابل توجهى بوده است. قطر هم‌اکنون از يک شبکه ارتباطى مدرن برخوردار است. وزارت ارتباطات و ترابرى مسؤوليت خدمات دريايي، زمينى و حمل و نقل هوايى و هواشناسى را بر عهده دارد.

بنادر

بندرهاى دوحه و ام‌سعيد مراکز مهم کشتيرانى و بارگيرى قطر مى‌باشند.


جاده‌ها

قطر با توجه به کمى مساحت از شبکه راه‌آهن برخوردار نمى‌باشد ليکن داراى ۱۰۸۰ کيلومتر راه‌زمينى است. اين راه‌ها دوحه و مراکز نفتى دخان و ام‌سعيد را به بخش شمالى شبه جزيره متصل مى‌سازند. در سال ۱۹۷۰ يک جاده ۱۰۵ کيلومترى از دوحه به سلوى تکميل گرديد. اين جاده با اتصال به بزرگراهى در الحفوف عربستان، سرزمين قطر را نهايتاً به درياى مديترانه وصل مى‌کند. يک بزرگراه ۴۱۸ کيلومترى نيز دو کشور قطر و امارت را به يکديگر متصل مى‌کند.


فرودگاه‌ها

سازمان هواپيمايى کشورى طى فرمان اميرى شماره ۱۹۷۳ تشکيل و براساس فرمان اميرى شماره ۳ سال ۱۹۸۹ تجديد سازمان شد. سازمان هواشناسى کشور نيز در سال ۱۹۸۲ تأسيس شد. حمل و نقل هوايى قطر از طريق فرودگاه بين‌المللى دوحه صورت مى‌گيرد. اين فرودگاه در ۳ کيلومترى شهر دوحه واقع است. قرار بوده که ساخت يک فرودگاه جديد در سال ۱۹۹۴ با ظرفيت پذيرش ۲ ميليون مسافر در سال آغاز گردد. در سال ۱۹۹۲ تعداد ۱۱،۰۱۶ فروند هواپيما وارد فرودگاه بين‌المللى دوحه شده و از آن پرواز نموده‌اند. شرکت هواپيمايى گلف‌اير نيز با سهام يکسان در مالکيت قطر، بحرين، ابوظبى و عمان قرار دارد. در سالهاى اخير اين شرکت خدمات و خطوط خود را توسعه داد. اين شرکت به منظور آموزش متخصصين در رشته‌هاى مختلف اقدام به تأسيس دانشکده هواپيمايى کشورى خليج‌فارس نمود. مقر اين دانشکده در قطر مى‌باشد. قطر در سال ۱۹۹۴ اقدام به تشکيل يک شرکت هواپيمايى مستقل تحت عنوان هواپيمايى قطر نموده و به تدريج دامنه فعاليت‌هاى آن را توسعه مى‌دهد.


خطوط مخابراتى

شرکت ملى مخابرات قطر (Q-TEL) طى فرمان اميرى شماره ۱۳ سال ۱۹۸۷ تأسيس شده و مرکب از ۴ اداره‌ مالى مهندسي، مديريت و امور بازرگانى و عمليات مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ قراردادى با شرکت TVCN به منظور ايجاد کابل نورى در قطر به امضاء رسيد. اولين مرحلهٔ اين پروژه هم‌اکنون به اتمام رسيده و مشترکين را قادر به دريافت ۱۲ کانال تلويزيونى نيز نموده است. تعداد اين کانال‌ها قرار است که با اجراى مرحلهٔ دوم به ۲۸ عدد برسد. قطر با حدود ۱۹۸ کشور يا مرکز خارجى ارتباط تلفنى مستقيم دارد. در سال ۱۹۸۴ يک کابل دريايى در خليج‌فارس بين قطر، امارات عربى متحده و بحرين به منظور ارتباط مستقيم تلفنى با ظرفيتى معادل ۱۲۰۰ مدار تلفنى ايجاد شد. تا سال ۱۹۸۷ تعداد ۱۲۴/۱۲۱ خط تلفن در قطر دايره بوده است. تا همين تعداد گيرنده‌هاى راديويى تا سال ۱۹۸۹ بالغ بر ۱۷۹ هزار و تعداد گيرند‌‌ه‌هاى تلويزيونى ۱۸۰ هزار دستگاه بوده است.

تعداد وسايل زميني، هوايى و دريايى

در سال ۱۹۸۸ بالغ بر ۴۱۶ کشتى در بنادر قطر پهلو گرفته و حدود ۲/۱ ميليون تن بار تخليه کرده‌اند. همچنين تا سال ۱۹۹۰ تعداد ۸۹ هزار دستگاه اتومبيل‌سوارى شخصي، ۹۶۸۷ دستگاه اتومبيل دولتي، ۳۷،۹۵۵ وسيله عمومي، ۳۱۲۰ دستگاه سنگين و ۴۳ هزار دستگاه کاميون و اتوبوس در قطر وجود داشته است. دو بندر اصلى دوحه و ام‌سعيد يک ناوگان تجارى مرکب از ۱۱ کشتى و ۳ نفتکش را سرويس مى‌دهند.