سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور لهستان در منطقه اروپاى مرکزى در ۲۵ درجه عرض شمالى و ۲۰ درجه طول شرقى واقع است.


براساس اسناد تاريخى موجود اولين دولت در لهستان در اواخر قرن دهم ميلادى توسط مسکوى اول Meszko تأسيس گرديد. در اين دوره لهستانى‌ها به دين مسيحيت گرويده و شهر گنيزنو Gnienzo غرب لهستان - بعنوان اولين پايتخت اين کشور برگزيده شد. خاندان مشکو سلسلهٔ پياست را تشکيل و قدرت لهستان را توسعه دادند.


براساس اطلاعات موجود، لهستان اولين کشور اروپايى و دومين کشور جهان - پس از آمريکا - است که از سال ۱۷۹۳ ميلادى قانون اساسى مدون داشته است. اين کشور در سال ۱۹۵۳ قانون اساسى جديدى را تهيه که در دوران حاکميت کمونيستى تنظيم‌کننده روابط قوا بوده است.