سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشوری که امروزه فیلیپین نامیده می‌شود‌ ، به‌صورت مجمع‌الجزایری در اقیانوس آرام بین خط استوا و مدار رأس‌السرطان قرار گرفته است.


طبق آمارهای منتشره جمعیت فیلیپین در سال ۱۹۸۷ برابر ۴/۵۷ میلیون نفر تخمین زده شده است. با میانیگین رشد سالیانه در حدود ۴/۲ درصد در سال‌های ۹۵-۱۹۹۰ جمعیت این کشور طی سرشماری سال ۱۹۹۵ به ۶۸ ، ۶۱۶ ، ۵۳۶نفر اعلام شده است و بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۰۰ ، جمعیت این کشور بیش از ۷۸ میلیون نفر می‌باشد. که بر این اساس نرخ رشد جمعیت ۳/۲ می‌باشد.


طبق قانون اساسی جدید فیلیپین ، سیستم حکومتی این کشورجمهوری است و رئیس‌جمهور برای مدت شش سال از طرف مردم انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور ریاست قوه مجریه که از ۱۹ وزارتخانه تشکیل شده است را برعهده دارد و پست نخست‌وزیری وجود ندارد و به‌جای آن رئیس‌جمهور دارای یک معاون است.