سرود ملی


      <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

پاکستان در جنوب غربى آسيا در محدوده ۲۳ الى ۳۶ درجه عرض جغرافيايى و ۶۱ الى ۷۵ درجه طول شرقى واقع شده است.


پاکستان در منطقه آسياى جنوب غربى واقع شده است. اين کشور از شبه جزيره هندوستان مى‌باشد که در سال ۱۹۴۷ از هند جدا شده يافت. پاکستان با کشور افغانستان و چين از غرب با هند از شرق با ايران و افغانستان و از جنوب با درياى عرب مجاور مى‌باشد.جمعيت پاکستان در ۱۹۹۹، ۱۳۴ ميليون نفر تخمين زده مى‌شود.


عاملى که بيش از همه در تحولات فرهنگى پاکستان موثر بوده است و آن را متمايز از هند که در گذشته بخشى از آن بوده است - مى‌نمايد، اسلام است.


اقتصاد پاکستان به‌طور عمده کشاورزى است و اکثريت مردم اين کشور يا کشاورز بوده و يا به نوعى با کشاورزى در ارتباط مى‌باشند