صادرات عمان به کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس در سال ۱۹۹۴

براساس آمارهاى منتشره از سوى وزارت بازرگانى و صنايع سلطنت عمان، ارزش صادرات کالاهاى عمانى به کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج‌فارس با ۲/۲۵ درصد افزايش از ۷۴،۲۵۰،۰۰۰ ريال در سال ۱۹۹۳ به ۹۲،۹۴۵،۰۰۰ در سال ۱۹۹۴ رسيده است. براساس اين آمار امارات متحده اولين وارد کننده کالاهاى عمانى در ميان کشورهاى عضو شورا بوده است. ارزش واردات اين کشور از عمان در سال ۱۹۹۴ حدود ۶۳،۸۱۴،۰۰۰ ريال عمانى بوده که نسبت به سال ماقبل آن حدود ۸/۲۳ درصد رشد داشته است. عربستان‌سعودى نيز که دومين وارد کننده عمده کالا از عمان بوده، در سال ۱۹۹۴، کالاهائى به ارزش ۱۹،۶۱۲،۰۰۰ ريال عمانى از اين کشور وارد کرده است. ارزش واردات عربستان‌سعودى از عمان نسبت به مدت مشابه در سال ۱۹۹۳، ۵/۳۲ درصد رشد نشان مى‌دهد. کشور کويت بعد از عربستان در مقام سومين کشور وارد کننده کالاهاى عمانى در سال ۱۹۹۴ است. براساس آمار ارزش واردات اين کشور از عمان در طى سال ۱۹۹۴، با ۲/۴۴ درصد افزايش نسبت به سال ۱۹۹۳، در حدود ۳،۱۶۱،۰۰۰ ريال عمانى ذکر شده است. بحرين نيز با ارزش وارداتى در حدود ۲،۵۴۵،۰۰۰ ريال عمانى در رديف چهارمين وارد کننده کالا از عمان محسوب شده است. واردات بحرين از عمان در سال ۱۹۹۴، ۱۲/۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.


قطر در ميان کشورهاى عضو شورا، کمترين واردات را از عمان در سال ۱۹۹۴ داشته است. ارزش واردات اين کشور از عمان با ۷/۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته، حدود ۲،۴۱۶،۰۰۰ ريال عمانى بوده است. صادرات کالاهاى عمانى به کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج‌فارس در سال ۱۹۹۴، شامل حيوانات زنده، سبزيجات و محصولات معدني، فلزات، موادغذائي، محصولات شيميائي، منسوجات، تجهيزات و ماشين آلات برقي، سنگ، ژيپس، سيمان ظروف گلى و محصولات ابريشمى بوده است.

تراز پرداخت‌ها

مازاد تجارت عمان در سال ۱۹۹۲ به ۰۴۷/۲ ميليون دلار بالغ گرديد و در عين حال بر مبناى حساب تراز پرداخت‌ها، کسر بودجه کشور به ۳۶۶ ميليون دلار رسيد.

جدول تراز پرداخت‌هاى عمان طى سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ميلادى (ارقام: دلار آمريکا)

شرح ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
صادرات کالا ۵/۵۰۸ ۴/۸۷۱ ۵/۵۵۵
واردات کالا ۲/۵۱۹- ۲/۹۹۳- ۳/۵۰۸-
موازنه تجارى ۲/۹۸۹ ۱/۸۷۸ ۲۰/۰۴۷
خدمات صادراتى ۶۸ ۶۱ ۱۳
خدمات وارداتى ۷۰۶- ۹۴۷- ۹۱۱-
درآمد متفرقه ۳۲۰ ۳۳۳ ۳۷۳
پرداخت‌هاى متفرقه ۶۳۱- ۵۸۹- ۶۶۰-
خروج دارائى‌هاى خصوصى ۸۱۷- ۸۷۱- ۱/۱۱۸-
خروج دارائى‌هاى دولتى ۵۷- ۳- ۱۰-
موازنه جارى ۱/۱۶۶ ۱۳۸- ۳۶۶-
سرمايه‌گذارى مستقيم ۱۴۱ ۱۴۹ ۵۹
سرمايه‌هاى متفرقه ۷۱۰- ۳۵۶ ۳۱۲
کسور متفرقه ۴۴۷- ۱۳۹ ۲۵۶
موازنه نهائى ۱۰۹ ۵۰۷ ۱۶۳


منبع IMF, International Financial Statistics


عمان در سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى و منطقه‌اى ذيل عضويت دارد:


سازمان‌ سرمايه‌گذارى اقتصادى و توسعه اجتماعى جهان عرب، بانک توسعه اسلامي، صندوق سرمايه‌گذارى عربي. عمان به‌عنوان يکى از مؤسسين شوراى همکارى خليج فارس محسوب مى‌گردد. اين کشور عضو سازمان اوپک (کشورهاى صادر کننده نفت) نمى‌باشد.