سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور سلطنت نشین عمان (Sultanate Of Oman) در منتهی‌الیه شرق و جنوب شرقی شبه جزیره عربستان بین منطقه جغرافیائی ۴۰/۱۶ و ۲۰/۲۶ درجه عرض شمالی و ۵۰/۱۵ و ۴۰/۵۹ درجه طول شرقی واقع شده است.


سلطنت‌نشین عمان نام فعلی سرزمین است که تا قبل از سال ۱۹۷۰ میلادی عمدتاً مسقط و عمان نامیده می‌شد. جنگ و جدال دائمی از خصوصیات بارز تاریخ سیاسی و اجتماعی این سرزمین می‌باشد. تضادهای اجتماعی در عمان نخست در قرن هشت و نهم میلادی از برخورد عقاید مذهبی بین سنی‌ها و اباضی‌ها آغاز و بعداً با پیدایش اختلافات دامنه‌دار در مورد مسائل مربوط به امامت و سلطنت رفته‌رفته جنبه سیاسی پیدا کرد.


در کشور عمان همه چیز در شخص سلطان خلاصه می‌شود ، قانون‌اساسی وجود ندارد و تمام قوانین جاری مملکت که جهت اداره کشور به آنها نیاز است طی فرامینی از سوی سلطان صادر می‌شود که لازم الاجراء است. حکومت عمان سلطنت مطلقه است و همان‌طور که گفته شد فاقد قانون‌اساسی می‌باشد. تشکیلات اداری و سیاسی حکومت زیر نظر مستقیم سلطان می‌باشند ، که عبارتند از: رئیس هیئت دولت و شوراهای تخصصی این شوراها به فرمان سلطان و به‌منطور کمک در امر برنامه‌ریزی و اجراء سیاست کلی دولت ایجاد شده‌اند و خود شامل شورای توسعه ، شورای دارائی ، شورای عالی جوانان و شورای حمایت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی می‌شوند.