جامعه کره شمالى يک جامعه کاملاً نظامى است. هم‌اکنون کيم جونگ ايل پسر و جانشين پرزيدنت کيم ايل سونگ فرماندهى عالى نيروهاى مسلح خلق را به‌عهده دارد. برَغم آنکه ارتش از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است ولى از حزب تبعيت مى‌کند و افسران وفادار به رهبر و حزب در پست‌هاى حساس و کليدى فرماندهى ارتش جاى دارند. حزب از راه نهادهايى مانند کميسيون نظامي، بخش سياسى و دبيران سياسى آن، جامعه جوانان کارگر سوسياليست و کميته‌هاى حزبي، ارتش را در کنترل دارد.


خدمت لشکرى در کره شمالى اجبارى و ارتش نيروهاى مورد نياز خود را از راه سربازگيرى تأمين مى‌کند که مردان ۲۰ تا ۲۵ سال را شامل مى‌شود. در ضمن عضويت همه مردان ۱۸ تا ۴۵ ساله و زنان مجرد ۱۸ تا ۳۰ ساله در ارتش خلقى و گاردهاى سرخ کشاورزان و کارگران اجبارى مى‌باشد. مردان و زنان اين کشور افزون بر گذراندن دوران خدمت نظام وظيفه سالانه ، مدتى را به يادگيرى آموزش‌هاى نوين نظامى و تمرين‌هاى کاربردى مى‌پردازند. حضور نيروهاى نظامى آمريکا در کره جنوبى هميشه به‌عنوان خطرى عليه امنيت ملى اين کشور و عاملى در جهت افزايش و تقويت نيروهاى مسلح در کره شمالى بوده است، به‌همين دليل همه ساله مقدار درخور توجهى از بودجه کشور صرف هزينه‌هاى دفاعى مى‌شود. افزون بر نيروهاى مسلح سه گانه (زميني، دريايي، هوايي) شمارى نيز در مقام نيروهاى امنيتى و مرزدار و نيروهاى شبه‌نظامى خلقى (ميليشيا) در کره شمالى فعاليت دارند که در صورت لزوم با ديگر نيروهاى مسلح همکارى مى‌کنند. نيروهاى شبه‌نظامى زير نظر کميته نظامى حزب کارگران انجام وظيفه مى‌کنند و همه پست‌هاى فرماندهى آن به مسؤولان و کادرهاى حزبى اختصاص دارد.


اغلب جنگ‌افزارهاى ارتش از نوع روسى و چينى مى‌باشند. با توجه به درآمد حاصله از فروش جنگ‌افزار به کشورهاى آفريقايى و خاورميانه، جنگ‌افزار با ارزش‌ترين صادرات کره شمالى به‌شمار مى‌آيد. البته در سال‌هاى اخير به چند دليل، مانند پايين بودن سطح کيفيت کالاهاى نظامي، دست‌يابى کشورهاى جهان سوم به بازار نزديک‌تر و مناسب‌تر ، کاهش ميزان مصرف به‌دليل کاهش درآمدهاى ملي، محدوديت و يکنواخت بودن کالا، از ميزان درآمدهاى ارزى اين کشور کاسته شده است.

جدول شمار نيروهاى کارآمد ارتش کره شمالى (۱۹۹۱ - ۱۹۸۳)

سال نيروهاى فعال
۱۹۸۳ ۷۸۴،۵۰۰ نفر (زمينى ۲/۸۹%، دريايى ۳/۴%، هوايى ۵/۶%)
۱۹۸۴ ۷۸۴،۵۰۰ نفر (زمينى ۲/۸۹%، دريايى ۳/۴%، هوايى ۵/۶%)
۱۹۸۵ ۸۳۸،۰۰۰ نفر (زمينى ۵/۸۹%، دريايى ۲/۴%، هوايى ۳/۶%)
۱۹۸۶ ۸۴،۰۰۰ نفر (زمينى ۳/۸۹%، دريايى ۲/۴%، هوايى ۵/۶%)
۱۹۸۷ ۸۳۸،۰۰۰ نفر (زمينى ۵/۸۹%، دريايى ۲/۴%، هوايى ۳/۶%)
۱۹۸۸ ۱،۰۴۰،۰۰۰ نفر (زمينى ۵/۸۹%، دريايى ۸/۳%، هوايى ۷/۶%)
۱۹۹۰ ۱،۱۱۱،۰۰۰ نفر (زمينى ۹۰%، دريايى ۷/۳%، هوايى ۳/۶%)
۱۹۹۱ ۱،۱۱۱،۰۰۰ نفر (زمينى ۹۰%، دريايى ۷/۳%، هوايى ۳/۶%)