پيونگ يانگ از باختر به استان پيونگ يانگ جنوبي، از جنوب به هوانگ‌هه شمالى (Hwanghae)، از شمال به پيونگ يانگ شمالى محدود است و برابر با آخرين تقسيم‌بندى کشورى به نوزده ناحيه تقسيم مى‌شود.