ترابرى زمينى

راه‌آهن مهم‌ترين وسيله ترابرى در کره شمالى است. در اين کشور اتومبيل شخصى وجود ندارد و تنها اتومبيل‌هاى نظامى مانند جيب و کاميون در سطح خيابان‌ها ديده مى‌شوند. مردم عادى براى آمد و شد از اتوبوس گازوئيلي، اتوبوس برقى و مترو بهره مى‌گيرند.

جدول جدول ترابرى و ارتباطات (۱۹۸۹م.)

موضوع واحد
طول راه‌آهن کيلومتر ۵۰۰۰ (تقريبي)
مترو کيلومتر ۳۲
طول جاده‌هاى شوسه کيلومتر ۲۵،۰۰۰
بزرگراه کيلومتر ۳۵۴
لوکوموتيو عدد ۱۱۶۴
قطارهاى مسافربرى عدد ۱۰۰۰
قطارهاى باربرى عدد ۳۴۰۰
ميزان خودرو موجود به هزار ۲۶۰

ترابرى دريايى

بندرهاي: نامپو (Nampo)، وونسان (Wonsan)، چونگجين (Chongjin)، راجين (Rajin)، هونگ‌نام (Hungnam)، سانگريم (Sangrim)، هائجو (Haeju) مهم‌ترين بندرهاى کره شمالى به‌شمار مى‌آيند.


ظرفيت بارگيرى بندرى در سال ۱۹۸۹ بالغ بر ۳۴،۹۰۰ هزار تن بوده است.

کشتى‌رانى

چهار شرکت عمده کشتى‌رانى در اين کشور دست به کار هستند که مشخصات آنها به قرار ذيل است: (پيونگ يانگ)


- شرکت چارترينگ کره: (که ترابرى کرايه‌اى کالاها را انجام مى‌دهد).


- شرکت ترابرى خارجى کره: (اين شرکت حمل و نقل کالاهاى وارداتى و صادراتى و همچنين ترانزيت کالاها را انجام مى‌دهد).


- شرکت کشتى‌رانى کره و لهستان: (اين شرکت کالاها را به برخى از بندرهاى خارجى حمل مى‌کند).


- شرکت کشتى‌رانى تونگ‌هائه (Tonghae): (اين شرکت کالاها را با کشتى‌هاى کره‌اى جابه‌جا مى‌کند).


دفتر کشتى‌رانى اوشن جمهورى دموکراتيک خلق کره در شهر پيونگ يانگ.

جدول شمار کشتى‌هاى بازرگانى و حمل بار (در ۳۱ دسامبر)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
شمار کشتى‌ها ۱۸۲ ۱۸۰ ۱۸۲
مسافت‌هاى طى شده (به گره دريايي) ۶۹۲/۹ ۶۶۷ ۶۳۱

جدول باربرى دريايى بين‌المللى (تخميني، به هزار متريک تن)

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
کالاهاى بار شده ۶۳۰ ۶۴۰ ۶۳۵
کالاهاى تخليه شده ۵،۳۸۶ ۵،۵۰۰ ۵،۵۲۰

ترابرى هوايى - هواپيماى کشورى

- شرکت هواپيماييچوسون‌مينهانگ (Chosonminhang) جمهورى دموکراتيک خلق کره در پيونگ يانگ.

تأسيس: ۱۹۵۴


اين شرکت پروازهاى خارجى را به شهرهاى مسکو، پکن، صوفيه (بلغارستان)، برلين و خطوط پروازهاى داخلى ميان شهرها را در دست دارد. دو شرکت هواپيمايى خارجى در کره شمالى نيز کار مى‌کنند يکى شرکت هواپيمايى روسى و ديگرى چيني.

فرودگاه‌ها

فرودگاه‌ بين‌المللى کره شمالى در سونان (Sunan) بيست و چهار کيلومترى پيونگ يانگ واقع شده است. افزون بر آن حدود پنجاه فرودگاه ديگر در ديگر شهرها ساخته و راه‌اندازى شده‌اند. حدود سى فرودگاه داراى باندهاى سطحى و بقيه داراى باندهاى ۳۶۵۹ تا ۲۴۴۰، ۲۴۳۹ تا ۱۲۲۰ متر مى‌باشند.

جدول هواپيمايى کشورى (آمد و شد هوايى برنامه‌ريزى شده)

۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
پرواز (به ميليون کيلومتر) ۳ ۳ ۳
مسافر (به هزار) ۲۴۲ ۲۴۲ ۲۵۴
مسافر / کيلومتر (به ميليون کيلومتر) ۱۹۷ ۱۹۷ ۲۰۷
کل تن / کيلومتر (به ميليون) ۲۱ ۲۱ ۲۲

خطوط تلفنى

تعداد تلفن‌هاى موجود در کشور (۱۹۸۸) ۳۰،۰۰۰ شماره مى‌باشد (براى هر ۷۰۰ نفر يک شماره).