نيروى کار کشور در سال ۱۹۷۹ بالغ بر ۷،۵۰۰،۰۰۰ نفر بود که ۵۵% آن در صنايع و خدمات و ۴۵% در بخش کشاورزى کار مى‌کرده‌اند.

جدول جمعيت کارساز اقتصادى (به هزار در ميانه ۱۹۸۰)

مرد زن جمع
کشاورزى و کارهاى وابسته به آن ۱،۴۸۴ ۱،۸۷۰ ۳،۳۵۵
صنعت ۱،۶۵۴ ۷۱۹ ۲،۳۷۳
خدمات ۱،۱۰۳ ۱،۰۰۷ ۲،۱۱۰
کل نيروى کار ۴،۲۴۱ ۳،۵۹۷ ۷،۸۳۸


مجموع نيروى کار در سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۸،۴۴۵،۰۰۰ نفر، در سال ۱۹۸۳، ۸،۶۹۵،۰۰۰ نفر، در سال ۱۹۸۵، ۹،۰۸۴،۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۸۷، ۱۲،۵۱۷،۰۰۰ نفر بوده است. تا نيمه سال ۱۹۹۱، ۶/۳۲% نيروى کار کشور در استخدام بخش‌هاى مختلف کشاورزى بوده‌اند.


کل نيروى کار اين کشور در ۱۹۹۸، ۱۳/۱۲ ميليون تن بوده است.

ماهيگيرى

در سال ۱۹۷۹ توليد منابع دريايى بالغ بر دو ميليون تن بود اين ميزان در سال ۱۹۸۴ به دو ميليون و سيصد و نود هزار تن افزايش يافت. بر پايه برنامه آبادانى هفت ساله دولت (۹۳ - ۱۹۸۷) تصميم بر اين بود که توليد دريايى به يازده ميليون تن (سه ميليون تن ماهي، هشت ميليون تن ديگر فرآورده‌هاى دريايي) افزايش يابد. طى دوره شش ساله اقتصادى و به دنبال نوين‌سازى اين صنعت، کشتى‌هاى ۴۵۰ تنى و ۳۷۵۰ تنى ماهيگيرى و ۵ هزار تنى يخچال‌دار نيز ساخته شدند.

جدول ماهيگيرى (به متريک تن، وزن زنده)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
از آب‌هاى درون‌سرزميني ۲۰ ۲۰ ۲۰
از اقيانوس آرام ۳۰۷/۱ ۲۳۳/۱ ۲۱۶/۵
جمع ۳۲۷/۱ ۲۵۳/۱ ۲۳۶/۵

جنگلد‌ارى

%۷۵ از زمين‌هاى برداشت‌پذير اين کشور را جنگل‌ها تشکيل مى‌دهند.

جدول چوب از جنگل‌ها (به هزار متر مکعب، به استثناء پوست)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
چوب صنعتي ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
چوب سوخت ۴،۱۲۷ ۴،۱۶۷ ۴،۲۰۷
جمع ۴،۷۲۷ ۴،۷۶۷ ۴،۸۰۷

کان‌ها

کره شمالى داراى منابع زيرزمينى فراوان و گوناگونى است. کربنات منيزيم، زغال‌سنگ، سرب، روي، تنگستن، جيوه، فسفر، طلا، نقره از کانسارهاى مهم کشور به‌شمار مى‌رود. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اندوخته‌هاى معدنى کربنات منيزيم در اين کشور جاى دارد. کان‌هاى زغال‌سنگ به‌طور عمده در استان پيونگ يانگ جنوبى در قسمت‌هاى توچون، سوچون و که‌چون واقع شده‌اند. بزرگترين معدن آهن و نيز شمار ديگرى از کان‌هاى زغال‌سنگ در اطراف شهر پيونگ يانگ قرار دارند.


در سال ۱۹۹۵ توليد زغال‌سنگ ۷۱ ميليون متريک تن بود. بر پايه برنامه هفت ساله دولت (۹۳ - ۱۹۸۷) قرار بود که اين ميزان به ۱۲۰ ميليون متريک تن در سال افزايش يابد. که البته اين برنامه با کاميابى روبرو نبوده است. بر پايه آمار (FAO) اين کشور تا سال ۱۹۸۲ توليد زغال‌سنگ و سولفات روي، کربنات و همچنين در زمينه‌هاى آهن و نمک داراى رشد متوسط بوده است.


تنگستن، سرب، و روى از مهم‌ترين کالاهاى خام صادراتى کشور به‌شمار مى‌آيند.

گردشگرى

دولت در سال‌هاى اخير، به‌دليل نارسايى‌هاى اقتصادى به پيشرفت صنعت جهانگردى روى آورده است. آمار جهانگردى خارجى در جدول جهانگردى ارائه شده است.

جدول جهانگردى

۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
جهانگردان خارجى (به هزار) ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۸

کشاورزى

زمين حاصلخيز و کشت‌پذير کره شمالى ۲،۱۴۰ ميليون هکتار است که يک پنجم آن را زمين‌هاى ويژه مرکبات و توت، و ۶۳۲ هزار هکتار را شاليزارهاى برنج تشکيل مى‌دهد. مهم‌ترين فرآورده‌هاى کشاورزى اين کشور برنج، ذرت، جو، گندم، پنبه، سبزيجات، سيب‌زميني، ارزن، سيب‌زمينى شيرين، سويا، حبوبات، نخود، تنباکو، پياز، هلو و ذرت خوشه‌اى مى‌باشد. زمين‌هاى کشاورزى در استان‌هاى باخترى کشور مى‌باشند. کشاورزى کره شمالى بيشتر به‌سوى الگوى چينى که همان افزايش فرآورده، طرح‌هاى آبياري، مکانيزه و برقى‌کردن، شخم‌زنى ژرف و مصرف فراوان کود، روى آورده است. بيش از هشت هزار تراکتور درکشتزارها به‌کار گرفته شده‌اند. در برنامه آبادانى هفت ساله (۹۳ - ۱۹۸۶) تصميم اين بود که آمار تراکتورها را در هر صد هکتار ده تا دوازده دستگاه و برداشت فرآورده را به ۵/۲ تن در هر هکتار افزايش دهند. بر پايه آمار سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد (FAO) کره شمالى در دهه هشتاد در زمينه گندم و برنج داراى رشد نسبى بوده است.


از چند سال پيش تاکنون، اين کشور به‌دليل رکود کشاورزى با کمبود مواد خوراکى مانند گندم، برنج و بسيارى ديگر از فرآورده‌هاى کشاورزى روبرو بوده و با توجه به در اختيار نداشتن ارز در تهيه مواد مزبور از خارج با دشوارى جدى روبرو مى‌باشد.


در سال‌هاى اخير آمريکا و کره جنوبى کمک‌هاى خوراکى رايگان در اختيار شمال گذاشته‌‌اند، البته در برابر آن خواستار محدوديت‌هايى در برنامه‌هاى هسته‌اى و موشکى دولت کره شمالى شده‌اند.

جدول کشاورزي، دامپرورى و ماهيگيرى مهم‌ترين فرآورده‌هاى کشاورزى (به هزار متريک تن)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
گندم ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۶۵
برنج (شلتوک) ۱،۴۲۶ ۱،۵۲۷ ۲،۰۶۳
جو ۵۵ ۶۰ ۷۰
ذرت ۸۲۵ ۱،۰۱۴ ۱،۷۶۵
چاودار ۱۰ ۱۰ ۱۰
ميلِت ۱۰ ۱۰ ۱۰
سورغام ۵ ۵ ۵
سيب‌زميني ۵۱۰ ۵۱۰ ۵۱۰
سيب‌زمينى شيرين ۱۷۲ ۱۷۵ ۱۷۵
دانه‌هاى خوراکي ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰
دانه سويا ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰
پنبه‌دانه ۲۲ ۲۲ ۲۲
پنبه (نخ) ۱۱ ۱۱ ۱۱
تنباکو (برگ) ۶۰ ۶۰ ۶۰
الياف (Hemp) ۱۱ ۱۱ ۱۱