سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

هلند از شمال و مغرب به درياى شمال، از جنوب به کشور پادشاهى بلژيک و از مشرق به آلمان محدود است.


ندرلندز (Netherlands) نام رسمى کشور هلند است که به معنى سرزمين يا سرزمين‌هاى پست، توسط انگليسى‌زبانان به کشور هلند اطلاق مى‌شود. هلند که نام دو ايالت واقع در شمال و جنوب سواحل‌غربى (هلند شمالى و هلند جنوبي) کشور است و هر دو نقش مهمى در تاريخ آن داشته‌اند، توسط پاره‌اى از خارجيان و ما ايرانيان براى کل اين سرزمين به کار مى‌رود.


تاريخ هلند، همانند بسيارى از ديگر کشورها نيز ساخته و پرداخته موقعيت جغرافيايى آن است. زيرا از آن هنگام که با سپاس از دريا تجارت در آنجا رونق يافت و صنعت پاگرفت، توجه جويندگان ملک و قدرتمندان بدان جلب گرديد و از آن پس جنگ‌ها و کشمکش‌ها و دادوستدهاى سياسى آغاز شد و همانند هجوم مداوم آب دريا به اين سرزمين، آن را به‌طور مداوم مورد نفوذ و شستشو قرار داد. اما هلنديان خستگى‌ناپذير، همانگونه که آب دريا را مهار کردند و سرزمين‌هاى حاصلخيزى از آن يافتند، از آن ميدان‌ها نيز سرفرازانه بيرون آمدند.