تاريخچه روابط

در سوابق تاريخى موجود، اسناد و مدارک خاصى دال بر وجود روابط و همکارى‌هاى فرهنگى بين دو کشور در دوران قاجار و تا اوايل دهه ۵۰ مشاهده نگرديد. در مرداد ۱۳۵۰، تعدادى از روساى دانشگاه‌هاى دامپزشکى در نوزدهمين کنگره جهانى دامپزشکى در شهر مکزيکو شرکت نمودند. در نمايشگاه جهانگردى که در سال ۱۳۵۲ در شهر آکاپولکو برگزار شد، غرفه ايران مقام اول را به دست آورد.


در جريان سفر رئيس جمهور مکزيک به ايران در سال ۱۳۵۴، دو قرارداد فرهنگى تحت عناوين موافقتنامه علمى و فنى و موافقتنامه فرهنگى توسط معاونين وزارت خارجه در کاخ گلستان به امضا رسيد که مبناى همکارى‌هاى فرهنگى بين دو کشور را تشکيل مى‌دهد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، در راستاى تحکيم و گسترش روابط فرهنگى‌‌، اقدامات گسترده‌اى از قبيل اعزام هيات‌هاى پارلماني، برگزارى سمينارهاى مختلف، شرکت در نمايشگاه بين‌المللى کتاب کودکان و نوجوانان ... صورت گرفته است که عمده فعاليت‌هاى فرهنگى جارى بين دو کشور محسوب مى‌گردد. شمار ايرانيان مقيم مکزيک بسيار اندک مى‌باشد که بيشتر به کار تجارت مشغول بوده و يا در دانشگاه‌هاى اين کشور به تحصيل اشتغال دارند.

زمينه‌هاى فعاليت‌هاى فرهنگى

به رغم برخوردارى از فرهنگ غنى در دو کشور، به دلايلى که برشمرده شد، روابط فرهنگى بين جمهورى اسلامى ايران و مکزيک توسعه قابل انتظارى ننموده است که با توجه به نيازهاى فراوان موجود، دو کشور تمايل و علاقه‌مندى خاصى در جهت شناسايى فرهنگ‌هاى يکديگر دارا مى‌باشند. برگزارى سمينارهاى فرهنگي، تبادل هيات‌هاى پارلمانى و فرهنگي، شرکت دوجانبه در نمايشگاه‌هاى مختلف از جمله نمايشگاه عکس، کتاب، شرکت در جشنواره‌هاى هنري، تشکيل خانه‌هاى فرهنگ، تبادل استاد و دانشجو، تبادل هيات‌هاى ورزسي، اعطاى بورس تحصيلى و ... از جمله زمينه‌هى مناسب جهت توسعه و رشد مناسبات فرهنگى بين دو کشور محسوب مى‌گردد.


در جريان سفر رئيس جمهور مکزيک به ايران در سال ۱۳۵۴، دو قرارداد فرهنگى تحت عناوين موافقتنامه علمى و فنى و موافقتنامه فرهنگى توسط معاونين وزارت خارجه در کاخ گلستان به امضا رسيد که مبناى همکارى‌هاى فرهنگى بين دو کشور را تشکيل مى‌دهد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، در راستاى تحکيم و گسترش روابط فرهنگى‌‌، اقدامات گسترده‌اى از قبيل اعزام هيات‌هاى پارلماني، برگزارى سمينارهاى مختلف، شرکت در نمايشگاه بين‌المللى کتاب کودکان و نوجوانان ... صورت گرفته است که عمده فعاليت‌هاى فرهنگى جارى بين دو کشور محسوب مى‌گردد. شمار ايرانيان مقيم مکزيک بسيار اندک مى‌باشد که بيشتر به کار تجارت مشغول بوده و يا در دانشگاه‌هاى اين کشور به تحصيل اشتغال دارند.