ايالات و بنادر مهم

ايالت فدرال (Federal District)

ايالت فدرال در داخل ايالت مکزيکو و در ارتفاع ۱۰،۰۰۰ پا از سطح دريا واقع و يکى از پرجمعيت‌ترين ايالت‌هاى جهان به شمار مى‌رود. اين ايالت، مرکز سياسي، تجاري، فرهنگى و صنعتى بوده و کليه وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاى مهم دولتى را در خود جاى داده است. مرکز ايالت، مکزيکوسيتي، وسعت آن ۱۴۷۹ کيلومتر مربع و بالغ بر ۱۹،۹۴۷،۰۰۰ نفر جمعيت دارد. ايالت فدرال در ۲۷% توليد ناخالص ملى G.N.P کشور سهيم مى‌باشد.

ايالت کاليفرنياى سفلي

ويژگى عمده اين ايالت، وضعيت و ساختار اقتصادى آن است که با توجه به نزديکى به آمريکا، به گونه‌اى است که مى‌تواند از لحاظ کيفيت و قيمت توان رقابت با توليدات آمريکايى را داشته باشد. اين ايالت همچنين يکى از مراکز توريستى مکزيک به شمار مى‌رود.


مرکز ايالت، مکزيکالى (Mexicali) و مهمترين بندر آن را انسنادا (Ensenada) تشکيل مى‌دهد. ايالت فوق با ۶۹،۹۲۱ کيلومتر مربع مساحت و ۱،۶۵۷،۹۲۷ ميليون نفر جمعيت، در ۲% توليد ناخالص ملى مکزيک سهيم مى‌باشد.

ايالت خاليسکو (Jalisco)

ايالت خاليسکو از توسعه صنعتى در کليه فعاليت‌ها و زمينه‌هاى اقتصادى برخوردار مى‌باشد. در حال حاضر يکى از مراکز اصلى توليد مواد غذايى مکزيک به شمار مى‌رود. به دليل برخوردارى از منابع آبى مهم، کشاورزى مهمترين فعاليت مردم اين ايالت را تشکيل داده و با توجه به ساحلى بودن، ماهيگيرى در اين ايالت نيز از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. بندر پورتو والارتا (Puerto Vallarta) مهمترين بندر ايالت محسوب مى‌شود. ۲۰،۸۱۳ کيلومتر وسعت، ۵،۲۷۸،۹۸۷ ميليون نفر جمعيت داشته و ۶% از توليد ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است. مرکز اين ايالت گودالاجارا (Guadalajara) مى‌باشد.

ايالت مکزيکو (Mexico)

اين ايالت بعد از ايالت فدرال، بيشترين سهم در توليد ناخالص ملى کشور را عهده‌دار بوده و داراى معادن مهم نقره، طلا، روى و ساير معادن غيرفلزى مى‌باشد. نزديکى به بزرگترين بازار در کشور (ايالت فدرال) سبب تنوع توليدات صنعتى و کشاورزى در اين ايالت گرديده است. مرکز ايالت مکزيکو تولوکا (Toluca)، وسعت آن ۲۱۳،۳۳۵ کيلومتر مربع، جمعيت آن ۱،۱۵۷،۱۱۱ نفر و در ۱۰% توليد ناخالص ملى سهيم مى‌باشد.

ايالت وراکروز (Veraeruz)

به دليل موقعيت جغرافيايي، ايالت فوق داراى گستردگى منابع زيرزميني، تنوع آب و هوايى و بيشترين خاک مورد بهره‌بردارى جهت کشاورزى محصولاتى از قبيل نيشکر، ذرت، لوبيا، برنج و تنباکو مى‌باشد. ماهيگيرى نيز از اهميت خاصى در اين ايالت برخوردار است. بالغ بر ۲۶۰۰ چاه نفتى دز اين ايالت وجود داشته و علاوه بر آن با توجه به سابقه ديرينه تاريخي، فولکلور و بناهاى باستانى از مراکز توريستى مکزيک نيز به حساب مى‌آيد.


مرکز ايالت جالاپا (Jalapa)، وسعت آن ۷۱،۶۹۹ کيلومتر مربع، جمعيت آن ۶،۷۹۸،۱۰۹ ميليون نفر بوده و ۵% از توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص داده است.