سرود ملی


    <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور جماهير عربى ليبى در نيم‌کرهُ شمالي، نيم‌کرهُ شرقى در شمال قارهُ آفريقا بين ۹ - ۲۵ْ درجه طول شرقى و ۱۸ - ۳۸ْ درجه عرض شمالى قرار دارد.


ليبى به جهت تاريخى داراى قدمتى طولانى است.ناحيهٔ ساحلى غرب ليبى (طرابلس کنوني) از حدود دو هزار سال پيش محل رفت و آمد ملاحان فنيقى و يونانى بوده و ليبى فعلى در ۶۳۰ قبل از ميلاد تبديل به مهاجر نشينى و يونانى گرديد و نواحى عمده آن کمى بعد به جزء طرابلس غربى به تصرف يونان درآمد.


ساختار نظام جماهيرى ليبى ساختارى متفاوت با دموکراسى رايج در جهان است. چرا که آن دموکراسى را نوعى ديکتاتورى دموکراسى مى‌نامد و همه گونه انتخابات پارلمانى و يا رياست جمهورى و غيره را که در کشورهاى مختلف جهان مرسوم است، رد مى‌کند.