سرود ملی


    <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

قزاقستان در بخش میانی قاره آسیا و شمال آسیای مرکزی و از سواحل شرقی دریای خزر تا مرز جمهوری خلق چین قرار دارد.


زبان ملی این قوم زبان قزاقی ، از گروه زبان‌های ترکی مرکزی است. می‌توان آن را جزء گروه زبان‌های قبچاق (گروه فرعی قبچاق-نوکای) نیز طبقه‌بندی کرد. زبان‌های که با زبان قزاقی قرابت دارند یکی زبان نوکای و دیگری قراقالپاق است. هرچند که گویش‌های زبان قزاقی مورد پژوهش مبسوط قرار نگرفته‌اند ، ولی می‌توان گفت تنوع گویش‌های آن اندک است؛ در نتیجه زبان قزاقی را زبان یکپارچه‌ای می‌دانند.


به‌موجب قانون‌اساسی قزاقستان ، کشور تابع مذهب خاصی نمی‌باشد ولی همه ادیان و مذاهب در انجام امور خود آزاد هستند. دخالت مذهب در سیاست منع شده است و احزاب نمی‌توانند در چارچوب و تحت‌عنوان مذهب فعالیت داشته باشند. همچنین مجامع و انجمن‌های مذهبی نیز نبایستی دارای اهداف سیاسی باشند.