روابط ايران و مجارستان تاريخچه بسيار کهن دارد. در اوايل تأسيس سلسله صفويه، سلاطين و امراى مالک اروپا از قدرت امپراطورى عثمانى که يکى از قدرت‌هاى بزرگ آن عصر (اوايل قرن ۱۶) محسوب مى‌شد خيلى بيمناک بودند؛ زيرا اکثر ممالک اروپاى شرقى به‌تصرف سلاطين آل عثمان در آمده بود و سربازان ترک تا نزديک شهر وين رسيده بودند. در چنين وضعى سلاطين اروپا بسيار مايل بودند که با پادشاه ايران متحد گشته و در دفع دشمن مشترک همکارى نمايند. از اين‌رو در زمان سلطنت شاه اسمعيل صفوى لودویک دوم پادشاه مجارستان سفیری به دربار وی فرستاد و از شاه ایران تقاضا نمود که علیه دولت عثمانی با او متحد گردد. شاه اسمعیل در این موقع که به‌واسطه شکست چالدران در پى متحد مى‌گرديد از اين درخواست استقبال کرد و به پادشاه مجارستان جواب مساعدى داد؛ ولى پاسخ مزبور به‌واسطه سختى مسافرت در آن زمان، بعد از چهار سال به مقصد رسيد و نتيجه‌اى نداد. ولى مناسبات دو کشور در ۱۳۰۴ با انعقاد قرارداد بازرگانى و گمرکى فيمابين در رم آغاز شد و در سال ۱۳۰۹ وزير مختار ايران در رم به‌عنوان نماينده آکرديته مجارستان نزد ايران تعيين و معرفى گرديدند. در سال ۱۳۱۹ دولت مجارستان رسماً در تهران سفارتخانه داير و وزير مختار خود را به ايران اعزام نمود. در سال ۱۳۴۳ نمايندگى‌هاى سياسى دو کشور به‌سطح سفارت ارتقاء يافت و در مرداد ۱۳۴۸ دولت ايران به تأسيس سفارت و اعزام سفير به مجارستان اقدام کرد. روابط سياسى دو کشور در راستاى روابط اقتصادى تا سال ۱۳۵۷ ادامه يافت.

روابط پس از انقلاب اسلامى ايران

با پيروزى انقلاب اسلامي، مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف توسعه يافت. اولين ديدار از مجارستان توسط يک هيئت پارلمانى به سرپرستى آقاى دوز دوزان (Doz Dozany) در بيست و دو بهمن ۱۳۶۰ صورت گرفت. در بهمن ۱۳۶۲ اولين سفير ج.ا.ا به بوداپست اعزام شد. اولين هيئت سياسى ج.ا.ا به سرپرستى مدير کل سياسى اروپا و آمريکا در فوريه ۱۹۸۲ از مجارستان ديدار کرد. وارکونى وزير خارجه مجارستان در نوامبر ۱۹۸۳ از تهران بازديد نمود. انجام اين مسافرت در تشريح سياست دو کشور بسيار مهم بود. در آذر ۱۳۶۴ وزير خارجه جمهورى اسلامى ايران به بوداپست سفر نمود. به‌دنبال سفر نخست‌وزير جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۶۵ روابط ميان دو کشور توسعه قابل توجهى پيدا کرد آقاى ميهالى کورم (Mihaly Korm) رئيس شوراى قانون مجلس ملى مجار در رأس يک هيئت پارلمانى و پس از وى آقاى هورن (Horn) قائم مقام وزير امور خارجه مجارستان از جمهورى اسلامى ايران ديدن کردند. آقاى کارولى گروس (Caroly Croos) نخست‌وزير مجارستان در سال ۱۳۶۷ براى يک ديدار رسمى دو روزه وارد تهران شد. در پايان اين ديدار موافقت‌نامه‌اى بين دو نخست‌وزير به امضاء رسيد.